Етапи створення комп'ютерної презентації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи створення комп'ютерної презентації by Mind Map: Етапи створення  комп'ютерної презентації

1. Чотири етапи створення комп'ютерної презентації

1.1. Перший етап

1.1.1. Визначення мети

1.2. Другий етап

1.2.1. Пошук і відбір матеріалів

1.3. Третій етап

1.3.1. Визначення структури презентації

1.4. Четвертий етап

1.4.1. Створення презентації в редакторі презентацій

2. Поняття "Структура"

3. Вимоги до комп'ютерної презентації

3.1. Початок із титульного слайду

3.2. Логічна послідовність

3.3. Обов'язкові заголовки слайдів

4. Поняття "Контраст"

5. Робота з комп'ютером

5.1. Головне в роботі з комп'ютером

5.2. Головне в роботі з презентацією

6. Найважливіше

6.1. Поняття "Комп'ютерна презентація"

6.2. Демонстрація презентації

6.2.1. Види демонстрацій

6.2.1.1. Для самостійного перегляду

6.2.1.2. Для виставок тощо

6.3. Редактори презентацій

6.4. Основні об'єкти

6.5. Етапи створення комп'ютерної презентації

6.6. Вимоги до презентації