План навчального проекту. Основні і змістові питання проекту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
План навчального проекту. Основні і змістові питання проекту by Mind Map: План навчального проекту. Основні і змістові питання проекту

1. Роль Ключових, Тематичних, Змістовних питань у процесі навчання

1.1. різні типи питань приводять до різних завдань

1.2. задавання питань має результати

1.2.1. забезпечує практико-орієнтоване навчання, яке стимулює учнів задавати більше питань

1.2.2. учні самі себе спрямовують у навчанні, оскільки вони цікавляться відповідями

1.2.3. учні бачать зв'язки між предметами, яких вони навчаються, та їх світом – це може змінити їх погляд на освіту та навчання

2. Означення Ключового, Тематичного, Змістовного питань

2.1. Ключове питання

2.2. Тематичне питання

2.3. Змістові питання

3. В чому різниця між Ключовим, Тематичними и Змістовими запитаннями?

3.1. Ключові запитання

3.1.1. широко охватні

3.1.2. здійснюють зв’язок між навчальними предметами, між окремими темами уроків

3.1.3. Приклад: Як конфлікт приводить до змін?

3.2. Тематичні запитання

3.2.1. пов’язані з конкретною темою, розділом програми чи уроку

3.2.2. конкретизують, поглиблюють та продовжують ключове запитання

3.2.3. стосуються реального життя учнів, міста, країни

3.2.4. Приклад: Як природні катаклізми впливають на еволюцію?

3.3. Змістові запитання

3.3.1. мають точні, конкретні відповіді в підручнику, енциклопедії

3.3.2. Приклади: Хто написав роман «Війна і мир»?

4. Для чого потрібні Ключові і Тематичні запитання?

4.1. Для того, щоб сприяти розвитку навичок мислення високого рівня

4.2. Для того, щоб учнівські проекти були дослідницькими, творчими і реальними

4.3. Для того, щоб зосередити увагу учнів на основних, важливих питаннях

5. Як Ключові і Тематичні запитання допомагають вчителям?

5.1. вони допомагають вчителям зосередити увагу учнів на найважливіших темах всього шкільного курсу

5.2. вони ставлять такі важливі запитання, які зустрічаються в декількох навчальних предметах: математиці, хімії, фізиці, літературі, історії тощо

5.3. вони спрямовані на висвітлення і вирішення головних проблем, концепцій, інтересів, питань і тем, які потім будуть зустрічатися і в інших уроках

5.4. вони вказують напрямок навчального дослідження

6. Як Ключові запитання допомагають учням?

6.1. спонукають учнів до виявлення смислу при вивченні подій і тем, які висвітлюються в курсі

6.2. стимулюють розвиток уяви

6.3. пов'язують предмет вивчення з їх власними ідеями та досвідом

6.4. допомагають їм порівнювати, аналізувати, критично ставитись, шукати аналогії

6.5. викликають цікавість, бо написані на зрозумілій учням мові та у відповідності до їх віку

6.6. дозволяють учням самовиразитися

6.7. заставляють учнів досліджувати велику кількість можливих варіантів, оскільки не існує однієї «вірної» відповіді