Get Started. It's Free
or sign up with your email address
F1 by Mind Map: F1

1. Munden er et tabu: "- Der er eksempler på at pt. ikke får børstet tænder under hele deres indlæggelse. - Undersøgelserne fortæller også om konstateret, men ubehandlet svamp i munden, sprukne læber og blødende tandkød. Konsekvenserne af dårlig mundhygiejne kan være underernæring, lungebetændelse og betændelsestilstand i hjertet, viser den videnskabelige litteratur. - Der er ikke mindre end 500 bakterier i munden, der kan brede sig, og langtfra alle er venlige - Et ud af 10 dødsfald forårsaget af lungebetændelse kunne antageligt undgås, hvis mundhygiejnen blev bedre på plejehjem. -" Munden er et tabu | Sygeplejersken, DSR

1.1. Dårlig mundhygiejne øger risiko for blodprop og lungebetændelse

2. Instruks om mundhygiejne - til voksne (+18 år) borgere og patienter med egne tænder: http://www.cfkr.dk/media/351622/Bilag%2018.pdf

2.1. Ansvar: Sundhedspersonalet er ansvarlig for at vurdere, vejlede og støtte borgen/patienten i mundpleje, samt udføre mundhygiejne i situationer, hvor vedkommende ikke kan varetage denne.

2.2. Formålet med mundhygiejne er at: • Opretholde en sund og ren mundhule. • Undgå ophobning af plak på tandoverfladerne. • Forebygge mund- og tandsygdomme. • Holde mundslimhinden fugtig. • Fremme borgerens eller patientens værdighed, komfort og velvære.

2.3. Patienter med synkebesvær, bevidsthedssvækkelse, kæbeopererede, kognitive deficit, intuberede og patienter, der modtager kemoterapi eller strålebehandling i hoved- og halsregionen er ikke inkluderet i denne instruks.

2.4. Voksne (+18 år) borgere og patienter med egne tænder, og har behov for vejledning i eller assistance til udførelsen af mundhygiejne.

3. Husk lige tandbørsten ! | Sygeplejersken, DSR - Patienter kan udvikle hjerte-kar-sygdomme, hvis de ikke får børstet tænder regelmæssigt, da manglende mundpleje kan medføre pneumoni, endocarditis, iskæmi og akut myokardieinfarkt. Flere artikler peger på, at sygeplejersker ikke prioriterer mundhygiejne til dårlige og sengeliggende patienter - Det optimale for at opretholde god mundhygiejne er tandbørstning to gange dagligt af to minutters varighe - Hvis sygeplejersken prioriterer at udføre mundpleje, kan potentielt dødelige sygdomme forebygges - Bl.a. viser en evidensbaseret undersøgelse fra 2010, at mennesker, som ikke børster tænder regelmæssigt, har 70 pct. forøget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme i forhold til mennesker, som børster tænder to gange dagligt. Undersøgelsen viser også, at jo højere bakterieniveauet er i munden, desto mere forsnævrede er hjertets kranspulsårer, hvilket kan øge risikoen for iskæmi og akut myokardieinfarkt. - Manglende mundhygiejne kan føre til forhøjet bakterieniveau i munden, det øger risikoen for bakteriæmi = endocarditis. - Mundhygiejne bliver ikke anses for livsvigtig på niveau med mad og medicin og derfor ofte bliver nedprioriteret. - På afdelingen er der sjældent tid til at udføre mundpleje, og hermed kan patientsikkerheden være truet, da patienter, som ikke får børstet tænder regelmæssigt, risikerer at dø af konsekvenserne af manglende mundpleje.

4. Teori og Praksis: Mundhygiejne til indlagte patienter | Sygeplejersken, DSR

4.1. Formål med mundhygiejne - At opretholde en sund og ren mundhule - At undgå ophobning af plak på tandoverfladerne - At holde mundslimhinden fugtig - At forebygge infektionAt forebygge sprukne og ødelagte læber - At fremme patientens værdighed, komfort og velvære

4.2. Hvorfor oral sundhed er vigtigt: - Oral sundhed påvirker den generelle sundhed og det personlige velvære - Oral sygdom kan forårsage smerte, lidelse og systemisk sygdom - Oral sundhed er vigtigt for kommunikation, socialisering og udseende - Oral sundhed påvirker livskvaliteten - Oral sundhed påvirker indtagelsen af sufficient ernæring

5. Tandbørsten kan redde liv pÃ¥ hospitalerne – men det er langt fra ligetil » Tandplejeren - Din Tandplejer forebygger, undersøger og behandler

5.1. Af undersøgelsen fremgår det, at 48 % af plejepersonalet foretrækker andre arbejdsopgaver end mundpleje, og at hver fjerde ønsker mere undervisning i emnet. 64 % mente, at der var for lidt tid til at udføre mund­pleje, og 14 % angav, at de ikke var tilfredse med den mundpleje, de udfører.

5.2. lungebetændelse er den mest almindelige infektion og dødsårsag hos ældre, men kan forebygges med en god mundhygiejne.

5.3. En ny dansk undersøgelse offentliggjort i Dansk Tandplejerforenings fagtidsskrift Tandplejeren i december 2013 viser, at plejepersonalet på medicinske sengeafsnit har vanskeligt ved at opfylde behovet for mundpleje i deres kliniske praksis trods det faktum, at mundhygiejne kan betyde liv eller død for indlagte patienter.

6. Tandbørsten kan hjælpe ældre til bedre og længere liv - Magasinet Helse

6.1. Tal fra 2010 viser, at alene i København bliver 422 ældre plejehjemsbeboere indlagt på hospitalet med lungebetændelse hvert år. Det svarer altså til cirka 5.000 årlige indlæggelser på landsplan, fortæller Børge Hede, men fremhæver, at samtidig viser undersøgelser, at hver 10. af disse kan forebygges ved effektive mundplejeprogrammer.

6.2. Undersøgelsen viser, at op mod 80 pct. af landets plejehjemsbeboere ikke selv kan gøre tænderne tilstrækkeligt rene. Samtidig bliver kun 40 pct. af dem, som har brug for det, sendt videre til tandlæge.

6.3. Selv velholdte tænder kan forfalde på kort tid af caries eller paradentose og føre til massiv udvikling af tandsygdomme, som kan være årsag til alvorlige sygdomme, som for eksempel hjertekarsygdomme og lungebetændelse. Og i værste tilfælde medføre døden. Specielt de ældre, der har svært ved at synke, har øget risiko for at få lungebetændelse, når mundhygiejnen er dårlig. De får hyppigere spyt ned i lungerne, og når spyttet samtidig er fyldt med bakterier, kan det fremprovokere en betændelsestilstand

6.4. Dårlig tandhygiejne kan også påvirke den ældres livskvalitet og have betydning for tyggefunktionen

6.5. Det kan være alt fra dårlig ånde til belægninger, smerte, blødninger og problemer med at spise, som dermed kan ende med underernæring og manglende energi hos den ældre

7. spørgeskema : - Hvornår har du sidst udført mundhygiejne på en patient? - Hvornår har du sidst vejledt en patient i udførelsen af mundhygiejne? - Hvornår har du sidst modtaget undervisning i udførelse af mundhygiejne og mundsygdomme? - Hvilke redskaber har I på afdelingen til udførelse af mundhygiejne? - Hvordan vurderer du behovet for mundhygiejne hos den enkelte patient? - Hvordan dokumenterer du udførelsen af mundhygiejne?