ЕТАПИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЕТАПИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ by Mind Map: ЕТАПИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. вибір теми, узгодження її з керівником, отримання завдання

2. складання робочого плану виконання роботи;

3. збір, аналіз та узагальнення матеріалу з обраної теми