Get Started. It's Free
or sign up with your email address
. by Mind Map: .

1. ÜREME SİSTEMİ

1.1. Dişi Üreme Sistemi

1.1.1. Ovaryumlar

1.1.2. Fallopi Tüpü

1.1.3. Rahim

1.1.4. Serviks

1.1.5. Vajina

1.2. Erkek Üreme Sistemi

1.2.1. Testis

1.2.2. Yardımcı Bezler

1.2.3. Penis

2. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

3. SOLUNUM SİSTEMİ

3.1. Burun

3.2. Yutak

3.3. Gırtlak

3.4. Soluk Borusu

3.5. Akciğerler

4. .

4.1. Böbrekler

4.2. Üreter

4.3. İdrar Torbası

4.4. Üretra

5. DOLAŞIM SİSTEMİ

5.1. Kalp

5.2. Kan

5.2.1. Akyuvar

5.2.2. Alyuvar

5.2.3. Kan Pulcukları

5.3. Damarlar

5.3.1. Atar Damar

5.3.2. Toplar Damar

5.3.3. Kılcal Damar

6. SİNDİRİM SİSTEMİ

6.1. Ağız

6.2. Yutak

6.3. Yemek Borusu

6.4. Mide

6.5. İnce Bağırsak

6.6. Kalın Bağırsak

6.7. Anüs

7. SİNİR SİSTEMİ

7.1. Çevresel Sinir Sistemi

7.2. Merkezi Sinir Sistemi

7.2.1. Beyin

7.2.1.1. İşitme

7.2.1.2. Hayal Kurma

7.2.1.3. Acıkma

7.2.1.4. Hatırlama

7.2.2. Beyincik

7.2.2.1. Denge

7.2.2.2. Kasların Kontrolu

7.2.3. Omurilik Soğanı

7.2.3.1. Sindirim

7.2.3.2. Solunum

7.2.3.3. Öksürme

7.2.3.4. Hapşırma

7.2.4. Omurilik

7.2.4.1. Refleks

7.2.4.2. Alışkanlık Hareketleri

7.2.4.3. Sinirlerin İletimi

8. ENDOKRİN SİSTEMİ

8.1. Hipofiz Bezi

8.2. Pankreas Bezi

8.3. Tiroid Bezi

8.4. Böbrek Üstü Bezleri

8.5. Eşeysel Bezler

9. .

9.1. İSKELET SİSTEMİ

9.1.1. Kemikler

9.1.1.1. Uzun Kemik

9.1.1.2. Kısa Kemik

9.1.1.3. Yassı Kemik

9.1.2. Eklemler

9.1.2.1. Oynar Eklem

9.1.2.2. Yarı Oynar Eklem

9.1.2.3. Oynamaz Eklem

9.2. KAS SİSTEMİ

9.2.1. Çizgili Kas

9.2.2. Düz Kas

9.2.3. Kalp Kası