Offentlig upphandling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Offentlig upphandling by Mind Map: Offentlig upphandling

1. Ny LOU

1.1. Tolkning

1.1.1. 1 leverantör

1.1.1.1. Förnyad konkurrensutsättning

1.1.1.2. Rangordning

2. EFG

2.1. stor andel offentlig verksamhet

2.1.1. FMV / Kammarkollegiet

2.1.2. SKL

2.1.3. Diverse Kommuner Landsting

3. Pär Åström

4. SKL

4.1. 60 UM

5. case SKL Möbler 2013

5.1. informationsmöten

5.1.1. Inköpscentral

5.1.2. möbelavtalet

5.1.2.1. Plenum

5.1.2.1.1. bjöd in referensgruppen till oss

5.1.2.2. Enskilt

5.1.2.3. TMF

5.1.2.3.1. Almedalen

5.1.2.3.2. Utredning

6. Resultat

6.1. EFG

6.2. SKL

6.3. Branchen

7. Särskild fördelningsnyckel

8. Vad gjorde vi rätt, vad gjorde vi för fel?