Етапи магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи магістерського дослідження by Mind Map: Етапи магістерського дослідження

1. установча лекція або факультативний курс з методики виконання магістерської роботи;

2. вибір і затвердження теми магістерської роботи;

3. підбір та ознайомлення з науковими на іншими інформаційними джерелами за темою дослідження;

4. розроблення концепції та плану магістерської роботи, погодження їх з науковим керівником;

5. підготовка індивідуального завдання і календарного графіку виконання магістерської роботи;

6. виконання магістерської роботи та її оформлення;

7. зовнішнє рецензування магістерської роботи;

8. підготовка відгуку наукового керівника;

9. захист магістерської роботи перед ДЕК.