Phần mềm rao vặt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phần mềm rao vặt by Mind Map: Phần mềm rao vặt

1. Tạo nick

1.1. Tự động

1.2. Nhập thủ công

1.2.1. Từ file Excel

1.2.2. CRUD

2. Đăng tin

2.1. Tự động

2.1.1. Đề xuất từ khoá từ nội-dung-tóm-tắt

2.1.2. Sử dụng Google

2.2. Thủ công

2.2.1. Theo danh sách khách hàng nhập

2.2.2. Theo bộ danh sách đã lưu

2.2.3. Theo danh sách từ khoá mục tiêu

2.3. Theo lịch đặt trước

3. Đối tượng

3.1. Nhóm Facebook

3.2. Tường Facebook

3.3. Diễn đàn

3.3.1. Vbb

3.4. Website

3.4.1. Blog

3.4.1.1. Wordpress

3.4.2. Bán hàng

3.5. Dịch vụ

3.6. Youtube

4. Tạo nội dung

4.1. Tạo nội dung theo mẫu

4.1.1. Rao vặt

4.1.1.1. Tự động

4.1.1.2. Bán tự động

4.1.1.3. Thủ công

4.1.2. Chăm sóc khách hàng

4.1.2.1. Tự động

4.1.2.2. Bán tự động

4.1.2.3. Thủ công

4.2. Chèn từ khoá vào nội dung

4.3. Spin nội dung

4.4. Tải nội dung trên mạng

5. Theo dõi tin

5.1. Lượt xem

5.2. Các comment, reply

5.3. Trả lời

5.3.1. Trả lời tự động

5.3.1.1. Theo mẫu CSKH

5.3.2. Trả lời thủ công