motivació per un negoci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
motivació per un negoci by Mind Map: motivació per un negoci

1. El poder dels incentius per aconseguir que rendeixin millor

2. Pot passar al revés, que entorpeixi el pensament i bloqueji la creativitat

3. Si deixem enrere la ideología de les recompenses i càstigs podem enfortir els nostres negocis.

4. El secret de l'alt acompliment no està en recompenses i càstigs sino en una força intríseca invisible, la força de fer les coses per interès propi.

5. Hi ha una discord'ancia enre el que la ciència diu i el que les empreses fan.

6. Aquestes recompenses sovint destrueixen la creativitat.

7. Les empreses pensen que la motivació s'aconsegueix a partir de recompenses i incentius

8. La ciència diu: les recompenses i els càstigs que es creia en el s. XX únicament funcionen en una franja de circumstàncies molt petita.

9. Les recompenses i incentius funcionen on les regles són senzilles i hi ha un objectiu clar.

10. Motivació intrínseca, autonomía, mestratge i propòsit obté millors resultats que la motivació extrínseca, les recompenses i els càstigs.

11. El que realment importa són les habilitats conceptuals i intuitives.

12. El nou sistema operatiu dels nostres negocis gira entorn tres elements: autonomía, mestratge i propòsit. Són la clau d'una nova forma de fer les coses.

13. Quant major sigui la recompensa, major serà l'acomplimentç