GRAFIES V/B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRAFIES V/B by Mind Map: GRAFIES V/B

1. Excepció: Vladimir

2. S'ESCRIU V

2.1. dintre d'una mateixa família de mots la u es transforma en v

2.1.1. Cal remarcar: hauré -> haver, havia, havent.. beuré -> bevem, beveu, bevent.. deuré -> devem, deveu, devent.. escriuré -> escrivint, escrivia..

2.1.2. actiu -> activa arxiu -> arxivador blau -> blavor brau -> brava

2.2. terminacions de l'imperfet d'indicatiu dels verbs de la 1ra conjugació

2.2.1. -ava, -aves, -ava, àvem, -àveu, -aven

2.3. DARRERE N

2.3.1. canvi conveni convidar envà envàs enveja

3. S'ESCRIU B

3.1. la p es transforma en b

3.1.1. llop -> lloba, llobató... sap -> saber, sabem cap -> cabdell, cabdal decep -> decebre, decebut percep -> percebre rep -> rebre, rebut

3.2. darrere de m

3.2.1. ambició ambient ambulància bomba cambra combat combustible

3.2.1.1. Excepció: circumval·lació, duumvir, triumvir, tramvia, triumvir

3.3. d'avant de l, r

3.3.1. davant de r: arbre, branca, bram, braç broma, brava, embravir, celebrar

3.3.2. davant de l: acoblar, amable, blanc, blau, blog, oblidar, poble