ĐL ĐỐI NGOẠI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐL ĐỐI NGOẠI by Mind Map: ĐL ĐỐI NGOẠI

1. Reading List

1.1. English

1.1.1. Text book p. 55-60

1.1.2. Joseph Conrad "Heart of Darkness"

2. 1975-1986

2.1. HOÀN CẢNH

2.1.1. Thế giới

2.1.1.1. Tiến bộ CM KH-CN

2.1.1.1.1. NHẬT- TÂY ÂU

2.1.1.1.2. Xu thế CHẠY ĐUA KINH TẾ

2.1.1.1.3. 1975 Mỹ rút khỏi ĐNA -> SEATO tan rã

2.1.1.1.4. 2/1976 Hiệp ước Ba Li

2.1.2. VN

2.1.2.1. khó khăn

2.1.2.1.1. tư tưởng chủ quan nóng vội tiến lên CNXH

2.1.2.1.2. CT phá hoại

2.1.2.1.3. Hậu quả sau 30 năm CT

2.1.2.2. Thuận lợi

2.1.2.2.1. Nam giải phóng- thống nhất đất nước

2.2. NỘI DUNG

2.2.1. NƯỚC KHÔNG LIÊN KẾT- DEVELOPING COUNTRY

2.2.1.1. Mở rộng quan hệ hữu nghị

2.2.2. TRUNG QUỐC

2.2.2.1. Bình thường hóa quan hệ

2.2.3. ASEAN-ĐÔNG DƯƠNG

2.2.3.1. Kêu gọi đối thoại & thương lượng

2.2.4. VN-LÀO-CAM

2.2.4.1. Quan hệ đặc biệt

2.2.5. LIÊN XÔ

2.2.5.1. Hợp tác toàn diện

2.3. KẾT QUẢ