Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhóm 3 by Mind Map: Nhóm 3

1. Mục tiêu

1.1. Khi đã thành lập một nhóm thì lý do để có thể lập được một nhóm là có mục đích chung, mục đích chung là một nguyên tắc chung giúp cho việc quyết định của cả nhóm.

1.2. Các cá nhân luôn phải hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc, giúp từng các nhân cùng phát triển đồng đều và đạt được mục tiêu chung của nhóm.

1.3. Mục đích là sự phát triển hay thành công của một cá nhân hay tập thể, khác với mục tiêu thì mục đích nó ko phải vượt qua một đơn vị nào đó mà là sự lâu dài khi mình đạt được mục đích.

2. Vai trò

2.1. Nhóm trưởng: Thanh Thùy

2.2. Thư kí : Trần Anh Đức

2.3. Vẽ sơ đồ tư duy : Đạt

2.4. Nhóm phó : Phan Nữ Hoàng Ngân

2.5. Thành viên: Nhi , Hiếu phụ trách phần mục tiêu chung Thùy , Ngân phụ trách phần vai trò Thành , Vân Anh phụ trách phần tương tác Đạt , Ngọc Anh phụ trách phần chuẩn mực nhóm Trúc , Đức phụ trách phần trình bày

3. Chuẩn mực nhóm

3.1. Nguyên tắc 1: Hãy đúng giờ, điều đó giúp cho các thành viên khác trong nóm làm việc không phải mất thêm thời gian nhắc lại những gì đã thảo luận cho bạn.

3.2. Nguyên tắc 2: luôn đặt mục tiêu của nhóm lên hàng đầu, sẵn sàng chơi chung hy sinh cái tôi và tham gia vào quá trình làm việc, cũng như cố gắng hoàn tất nhiệm vụ của mình, làm vui vẻ nghiêm tác theo đúng hiệu lệnh của nhóm trưởng.

3.3. Nguyên tắc 3: đừng ngắt lời và chỉ trích người khác, hãy cố lắng nghe và cố hiểu họ, không được phản đối ngay ý kiến của người khác dù ý kiến đó không thực tế hay khả quan, tham gia một cách tích cực, phát biểu cũng như phản biện trong quá trình thảo luận.

3.4. Nguyên tắc 4: trong làm việc nhóm không nên thụ động, thờ ơ, nói một chiều, không tiếp thu, im lặng không nói gì cả, chỉ phản bác mà không phản biện, nhưng khi phát biểu ý kiến cần phải biết thuyết phục mọi người bằng lý lẽ và dẫn chứng chứ không phải bằng cảm xúc

4. Tương tác

4.1. Tạo dựng nhóm

4.2. Công phá

4.3. Ổn định

4.4. Hoàn thiện