Вчитель Нової української школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вчитель Нової української школи by Mind Map: Вчитель Нової української школи

1. Особистісний розвиток

2. Свобода твочості

3. Високий соціальний статус - маю право

4. Гідний рівень оплати - це та-а-а-к мотивує!!!

5. Матеріально технічне забезпечення навчального процесу - Інтернет і техніка або хоча б таблиці і т. д.

6. Професійний розвиток

7. Психологічне забезпечення - я вірю в себе!!!

8. Диверсифікація форм підвищення кваліфікації

8.1. очні курси

8.2. курси дистанційні

8.3. тренінги у міжкурсовий період

8.4. методичні заходи

8.5. вебінари

9. Не адмініструйте мене в інноваціях - "краще допоможіть матеріально"

10. Результати атестації - в руках учителя