Місце природи у вихованні молодших школярів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Місце природи у вихованні молодших школярів by Mind Map: Місце природи у вихованні молодших школярів

1. Роль природи у вихованні дітей

2. Довкілля навколо нас

3. День довкілля

4. Природа

4.1. Природа - це весь навколишній світ, що тебе оточує: рослини, тварини, ліси, моря, гори, рівнини.

5. Вода

5.1. У природі існує у трьох агрегатних станах — твердому (лід), рідкому (вода) і газоподібному (водяна пара).

6. Тварини

7. Довкілля

8. Ґрунт — родючий шар землі, на якому ростуть рослини.

9. Дошкільники і природа