Öğretim Teknolojileri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Öğretim Teknolojileri by Mind Map: Öğretim Teknolojileri

1. Öğretim Yaklaşımları

1.1. Davranışçılık

1.1.1. Kuramcılar

1.1.1.1. Pavlov

1.1.1.2. Watson

1.1.1.3. Skinner

1.1.2. Kuramlar

1.1.2.1. Bitişiklik Kuramı

1.1.2.2. Edimsel Koşullanma

1.1.2.3. Klasik Koşullanma

1.1.3. Anahtar kavramlar

1.1.3.1. Uyaran

1.1.3.2. Tepki

1.1.3.3. Ödül

1.1.3.4. Ceza

1.1.3.5. Pekiştireç

1.2. Bilişselcilik

1.2.1. Kuramcılar

1.2.1.1. Wertheimer, Koffka & Kohler

1.2.1.2. Piaget

1.2.1.3. Bloom

1.2.1.4. Ausubel

1.2.1.5. Mayer

1.2.1.6. Pavio

1.2.1.7. Bandura

1.2.2. Kuramlar

1.2.2.1. Gestalt

1.2.2.2. Sosyal-bilişsel Kuram

1.2.2.3. Bilişsel Yük

1.2.2.4. Şema

1.2.2.5. Anlamlı Öğrenme

1.2.2.6. Bilgi İşleme

1.2.3. Anahtar Kavramlar

1.2.3.1. Algı

1.2.3.2. Dikkat

1.2.3.3. Transfer

1.2.3.4. Özümseme

1.2.3.5. Bellek

1.2.3.6. Kodlama

1.3. Yapılandırmacılık

1.3.1. Kuramcılar

1.3.1.1. Piaget

1.3.1.2. Bruner

1.3.1.3. Vygotsky

1.3.2. Öğretim Yaklaşımı

1.3.2.1. Buluş Yoluyla

1.3.2.2. Sorgu Yoluyla

1.3.2.3. Probleme Temelli

1.3.2.4. Durumlu Öğrenme

1.3.3. Anahtar Kavramlar

1.3.3.1. İşbirlikli Öğrenme

1.3.3.2. Yaparak Öğrenme

1.3.3.3. Problem Çözme

1.3.3.4. Bilginin Yapılandırılması

2. Öğretimsel Sistem Tasarımı

2.1. Tasarım Modelleri

2.1.1. ADDIE

2.1.2. Dick ve Carey

2.1.3. Assure

2.1.4. Morisson, Ross ve Kemp

2.1.5. Gagne, Briggs ve Wagner

2.1.6. 5E

2.2. Genel Tasarım Süreci

2.2.1. Analiz

2.2.1.1. İhtiaç Analizi

2.2.1.2. Görev Analizi

2.2.1.3. Öğrenen Analizi

2.2.2. Tasarım

2.2.3. Geliştirme

2.2.4. Uygulama

2.2.5. Değerlendirme

3. Araç ve Teknolojiler

3.1. Kara Tahta

3.2. Sessiz Filmler

3.3. Görsel-İşitsel Materyaller

3.4. Eğitsel Radyo ve TV yayınları

3.5. Bilgisayar

3.6. Öğrenme Makinaları

3.7. İnternet Teknolojileri

3.7.1. Çevrimiçi Öğrenme Ortamları

3.7.2. Çevrimiçi Uzaktan Öğretim Ortamları

3.7.3. Öğrenme Yönetim Sistemleri

3.7.4. İçerik Yönetim Sistemleri

3.7.5. Bulut Bilişim

3.7.6. İşbirlikli Öğretim Ortamları

3.8. Mobil Teknolojiler

4. Performans Teknolojileri

4.1. İçsel Faktörler

4.1.1. Yetenek

4.1.2. Beceri

4.2. Dışsal Faktörler

4.2.1. Teşvikler

4.2.2. Fiziki Ortam

4.2.3. Organizasyon yapısı

4.2.4. Araçlar

4.2.5. Bilişsel Destekler