ANTIKENS GREKLAND

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANTIKENS GREKLAND by Mind Map: ANTIKENS GREKLAND

1. Intro

1.1. Aten

1.1.1. Akropolisklippan

1.1.2. Athenas tempel

1.2. Början på kulturen i Europa

1.2.1. Antika grekerna

2. Inte först

2.1. Inflytt

2.1.1. Mötet

2.1.1.1. Idéutbyte

2.1.1.2. Konflikter

2.1.1.3. Greker lär sig

2.1.2. Grekerna

2.1.2.1. Nomader

2.1.2.1.1. Vandrade in

2.1.2.2. Boskap

2.1.2.3. Hellener

2.1.3. Ursprungsbefolkningen

2.1.3.1. Kunde

2.1.3.1.1. Båt

2.1.3.1.2. Brons

2.1.3.1.3. Handel

2.1.3.1.4. Jordbruk

2.1.3.2. Pratade inte grekiska

2.1.3.3. Tidig stenålder

2.2. Hellenerna upptäcker

2.2.1. andra folk

2.2.1.1. jordbruk

2.2.1.2. runt medelhavet

2.2.1.3. handel

2.2.1.3.1. egyptier

2.2.1.3.2. fenicier

2.2.2. kreta

2.2.2.1. Europas första civilisation

2.2.2.1.1. 1900 f.kr

2.2.2.2. gamla skriftspråk

2.2.2.3. små riken

2.2.2.3.1. Knossos

2.2.2.3.2. kung Minos påhittad

2.2.2.3.3. vissa kungar var greker

2.2.3. palats i Mykene

2.2.3.1. grekiska fastlandet

2.3. civilisationen går under

2.3.1. katastrofer

2.3.1.1. 1500 f.kr-1100 f.kr

2.3.1.2. palatsen i Knossos och Mykene till ruiner

2.3.1.3. vulkanutbrott, jordbeävningar och krig

2.3.2. människor

2.3.2.1. handel och resor upphörde

2.3.2.2. enklare sysslor

2.4. en ny tid

2.4.1. järnåldern

2.4.1.1. ett par hundra år efter katastroferna

2.4.1.2. lärde sig göra järn av andra

2.4.1.2.1. hettiter

2.4.1.2.2. turkiet

2.4.2. stadsstater

2.4.2.1. ekonomin förbättras

2.4.2.2. byar växer

2.4.2.3. tillräckligt med mat

2.4.2.3.1. befolkningen ökar

2.4.3. överbefolkning

2.4.3.1. svårt att hitta nya odlingsplattser

2.4.3.2. svält

2.4.3.3. konflikter

2.4.3.3.1. krig mellan stadsstaterna

2.4.3.4. lösning var att utvandra

2.4.3.5. inte alltid frivilligt

2.5. nya möten med nya folk

2.5.1. utvandringen

2.5.1.1. 700 f.kr-500 f.kr

2.5.2. stadsstater hela medelhavsvärlden

2.5.2.1. svarta havets stränder

2.5.2.2. södra Italien

2.5.2.3. Marseille i frankrike

2.5.2.4. Neapel i Italien

2.5.2.5. Egypten

2.5.2.6. Nordafrikanska kusten

2.5.3. kontakt med nya folk och kulturer

2.5.3.1. egyptisk papyrus

2.5.3.2. feniciska skrivtecken

3. Extra (blå sidor)

3.1. Hur vet vi?

3.1.1. få källor kvar

3.1.1.1. inga från persien

3.1.1.2. inga redogörelser från grekr som levde då

3.1.1.3. undantag

3.1.1.3.1. herodotes

3.1.1.3.2. författaren aischylos

3.2. Myten om Europa

3.2.1. prinsessan europa

3.2.1.1. fanns enligt grekisk myt

3.2.1.1.1. myten är anledningen till att världsdelen heter europa

3.2.1.2. zeus förälskad

3.2.1.2.1. fadern(feniciske kungen) vägrade giftermål

3.2.1.3. fenicien

3.2.1.3.1. agenor sörjde sin dotter

3.2.1.3.2. skickade europas bror kadmos för att leta i grekland

4. Klassiska kulturen

4.1. typiskt grekiskt

4.2. gemensamma gudar

4.2.1. gudar

4.2.1.1. poseidon(havsguden)

4.2.1.2. hera zeus fru

4.2.1.3. zeus(kung över gudarna)

4.2.1.4. hades(dödsgud)

4.2.2. skyddsgudar

4.2.2.1. sparta

4.2.2.1.1. artemis(natur och jakt)

4.2.2.2. kos

4.2.2.2.1. asklepius(läkedomens gud)

4.2.2.3. Aten

4.2.2.3.1. Athena(krig och visdomens gud)

4.3. nedskrivna berättelser

4.3.1. muntliga myter

4.3.1.1. språket levde vidare

4.3.2. författare

4.3.2.1. homeros

4.3.2.1.1. första i Europa

4.3.2.1.2. levde på 700-talet f.kr

4.3.2.1.3. Iliaden och odysen

4.3.2.2. sapfo

4.3.2.2.1. kärleksdikter

4.3.2.2.2. lesbisk kärlek

4.4. teater

4.4.1. uppstod 500 f.kr

4.4.1.1. Athen

4.4.1.2. fest till vinguden Dionysos

4.4.1.2.1. körtävling

4.4.2. teatern utvecklas

4.4.2.1. 400 f.kr

4.4.2.2. kända pjäser skrevs

4.4.2.2.1. spelas än idag

4.4.2.3. stora utomhusscener

4.4.2.3.1. 20 000 sittplatser

4.4.2.3.2. spred sig

4.5. idrott

4.5.1. olympiska spelen

4.5.1.1. olympia

4.5.1.2. var fjärde år

4.5.1.3. för Zeus eller andra gudar

4.5.1.4. vapenvila

4.5.2. många tävlinga

4.5.3. grenar

4.5.3.1. friidrott

4.5.3.2. pankration

4.5.3.2.1. förloraren dör

4.6. filosofi

4.6.1. Hipokrates

4.6.1.1. kos

4.6.1.2. 460-370 f.kr

4.6.1.3. präst och läkare

4.6.1.3.1. inte bara bön

4.6.1.3.2. undersökte vetenskapligt

4.6.2. vissa tvivlade på gud

4.6.3. kända filosofer Aten 300-400 f.kr

4.6.3.1. sokrates

4.6.3.1.1. ställde kluriga frågor

4.6.3.2. platon

4.6.3.2.1. elev till sokrates

4.6.3.2.2. allt är idéer

4.6.3.2.3. gudomlig ritning

4.6.3.3. aristoteles

4.6.3.3.1. elev till platon

4.6.3.3.2. kunskapen i områden

4.6.3.4. hipparchia

4.6.3.4.1. kvinna var ovanligt inom filosofin

4.6.3.4.2. ville inte väva

4.7. politik

4.7.1. ordet

4.7.1.1. polis är lika med stad

4.7.1.2. rör alla i en stad

4.7.2. Aristoteles säger fyra system

4.7.2.1. Monarki

4.7.2.1.1. (kung styr landet)

4.7.2.2. Aristokrati

4.7.2.2.1. (de rika styr)

4.7.2.3. Tyranni

4.7.2.3.1. (en våldsam och enväldig kung)

4.7.2.4. Demokrati

4.7.2.4.1. (folkstyre)

5. Atens demokrati

5.1. tidigare

5.1.1. monarki

5.1.2. aristokrati

5.1.3. tyranni

5.2. orsak

5.2.1. fått det bättre ekonomiskt

5.2.2. vara med och bestämma

5.2.3. få slut

5.2.3.1. motsättningarna mellan rika och fattiga

5.3. 500-talet f.kr

5.4. folkförsamlingen fattar besluten

5.4.1. folkförsamling

5.4.1.1. var nionde dag

5.4.1.2. klassråd

5.4.2. pnyx

5.4.2.1. utomhus kulle

5.4.2.2. scen av sten

5.4.2.3. talarstol

5.4.3. röstning

5.4.3.1. medborgare hade en röst var

5.4.3.2. handuppräckning

5.4.3.3. mycket ovanligt då

5.5. tionde invånare hade rösträtt

5.5.1. räknas som medborgare

5.5.1.1. född i Aten

5.5.1.2. familj bott flera generationer

5.5.1.3. slavar och kvinnor var inte medborgare

5.5.1.4. 10% av alla invånare hade rösträtt

5.6. nu..

5.6.1. direkt demokrati

5.6.1.1. man själv är med och fattar beslut

6. Krig

6.1. varför?

6.1.1. om handel och mark

6.1.2. stadsstater vill ha makt

6.1.3. med andra imperier (länder)

6.1.3.1. romarriket

6.1.3.2. perserriket

6.2. perserkrigen

6.2.1. 400-talet f.kr

6.2.2. mellan perserkungen och en del grekiska stadsstater

6.2.3. började

6.2.3.1. uppror bland grekiska stadsstater i jonien

6.2.3.2. jonierna missnöjda över skatter

6.2.3.3. aten hjälpte jonierna genom uppror

6.2.3.3.1. de förlorade

6.2.4. viktiga slag

6.2.4.1. Marathon

6.2.4.1.1. perserna blev angripna

6.2.4.1.2. förlust för perserna

6.2.4.2. Thermopyle

6.2.4.2.1. persiske kungen kom med ännu större armé

6.2.4.2.2. Atenska armén hade fått stöd av sparta

6.2.4.3. Salamis

6.2.4.3.1. Atenska flottan lurade in persiska i en fälla

6.2.4.3.2. perserkungen gav upp efter förlusten

6.3. efter perserkrigen

6.3.1. vad hände?

6.3.1.1. Nedbrända Aten byggs upp

6.3.1.2. folkförsamlingen reser nytt, större Athena-tempel

6.3.1.2.1. visade medborgarnas religiösa övertygelse

6.3.1.2.2. nu: ruiner på akropolis klippan

6.3.1.2.3. Andra grekiska stadsstater skulle förstå att det var Aten som hade mest makt

6.3.2. missnöjet ökade( framförallt i sparta )

6.3.3. från 400-talet f.kr till 300-talet f.kr varade tre krig mellan sparta och Aten

6.3.3.1. andra stadsstater drogs med

6.3.4. Alexander den store

6.3.4.1. 300 f.kr styrde makedonien

6.3.4.2. hans planer...

6.3.4.2.1. Aten och andra grekiska stadsstater tvingas in i gemensamt förbund

6.3.4.3. enligt legenden

6.3.4.3.1. Alexander anföll perserriket med hjälp av tiotusentals soldater

6.3.4.3.2. egyptierna mottog honom till hjälte och utsåg honom till landets farao

6.3.4.3.3. kriget var hårt

7. Hellenismen

7.1. alexandria

7.1.1. största staden

7.1.1.1. alexandria i egypten

7.1.1.2. en halv miljon invånare

7.1.2. från alexandria fraktades exportvaror

7.1.3. museion

7.1.3.1. universitet antikens berömda vm. forskade

7.1.3.2. kom på

7.1.3.2.1. hur stor jorden var

7.1.3.2.2. det är en rund planet

7.1.3.3. biblioteket

7.1.3.3.1. tidens största samling skrifter

7.1.3.3.2. bokbullar filosofers och författares verk

7.1.3.3.3. mycket av klassiska grekiska kulturarvet fanns i egypten

7.2. efter alexander

7.2.1. efter död höll inte imperium

7.2.1.1. generaler ville efterträda

7.2.1.2. imperiet delades

7.2.1.3. stor betydelse

7.2.2. utvandringen

7.2.2.1. grekerna utv.

7.2.2.1.1. grundlade 70 städer

7.2.2.2. alex soldater erövrade perserriket

7.2.3. kulturblandning

7.2.3.1. grekerna och andra högkulturer möttes

7.2.3.2. kulturmöte

7.2.3.2.1. hellenism

7.2.4. grekiskan spreds

7.2.4.1. genom handelsmän

7.2.4.2. blev världsspråk