Viljandi valla hariduse arengukava

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Viljandi valla hariduse arengukava by Mind Map: Viljandi valla  hariduse arengukava

1. Strateegiline eesmärk 3

2. Strateegiline eesmärk 2

3. Strateegiline eesmärk 1

3.1. Alusharidus

3.2. Üldharidus

3.2.1. Tugiteenus

3.3. Huviharidus

4. Sisekeskkonna analüüs

4.1. Intervjuud

4.1.1. Alusharidus+ fookusgrupp

4.1.2. Üldharidus + fookusgrupp

4.1.3. Huviharidus+ fookusgrupp

4.1.4. Tugiteenused

5. Väliskeskonna analüüs

5.1. NÜK

5.2. Viljandi valla arengukava

5.3. Liitumisleping

5.4. Statistika

6. SWOT

6.1. Tugevused

6.2. Nõrkused

6.3. Võimalused

6.4. Ohud

7. FOOKUS EHK VISIOON