Вчитель Нової української школи – умотивований учитель, який має свободу творчості і розвивається...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вчитель Нової української школи – умотивований учитель, який має свободу творчості і розвивається професійно by Mind Map: Вчитель Нової української школи – умотивований учитель, який має свободу творчості і розвивається професійно

1. Чинники, що впливають на мотивацію вчителя

1.1. Академічна свобода

1.2. Можливість розвиватися професійно

1.3. Сучасне освітнє середовище

1.4. Відповідна оплата праці

2. Аспекти розвитку професійної компетентності вчителя

2.1. Система професійних знань, умінь і навичок

2.2. Забезпечення мобільності та поповнення професійних особистісних знань

2.3. Гнучкість застосовуваних методів теоретичної та способів практичної діяльності ПК

2.4. Критичність мислення

2.5. Прагнення до безперервного професійного зростання