KOKYBĖ (kada tai virsta sistema?)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KOKYBĖ (kada tai virsta sistema?) by Mind Map: KOKYBĖ (kada tai virsta sistema?)

1. Kokybės užtikrinimas- organizacijos strateginio valdymo dalis

2. Grupė susijusių sąveikaujančių elementų

2.1. Tikslas

2.2. Visi elementai būtini

2.3. Sąveikaujantys vienas nuo kiti priklausantys elementai

2.4. Gali kisti, bet išlaiko tapatumą

3. Kokybės kultūros komponentai

3.1. Psichologinis

3.2. Organizacinis

4. Sisteminis mąstymas AR sub-optimizavimas

4.1. Už kokybę atsakingi vadovai

4.2. Vadovai- lyderiai

4.3. Vadovai atsakingi už organizacijos kultūrą

4.4. Žmonių mokymas ir lavinimas

4.5. Procesų kontroliavimas

4.6. Kokybė visų pastangomis

5. Sėkmės faktoriai

5.1. Kokybės valdymo priežiūros grupė

5.2. Rodiklių sistema ir periodinis matavimas

5.3. Kokybės mokymai

5.4. Nusiskundimų valdymas (klientai)

5.5. Darbuotojų pasiūlymų valdymas

5.6. Klientų pasitenkinimo matavimas

5.7. Vidaus paslaugų tiekėjų pasitenkinimo matavimas

5.8. Kokybės apdovanojimai

6. Kokybės kultūros laidavimo ir puoselėjimo principai

6.1. Visuotinis dalyvavimas bei individualūs įsipareigojimai

6.2. Lyderių įsipareigojimai

6.3. Nuolatinis mokymasis per veiklą ir bendradarbiavimas

7. Kokybės užtikrinimo sistemos ypatumai

7.1. Aktyvus dalyvavimas ir atsakomybės pasidalijimas

7.2. Veiklos refleksiją ir nuolatinį tobulinimą skatinantis vertinimas

7.3. Bendruomenės veiklos refleksija Mokymasis iš patirties. Bendradarbiavimas. Gerosios patirties sklaida.

7.4. Kūrybiškumas. Inovacijos. Įvairovė.

7.5. Visos bendruomenės pastangos

7.6. Pagrindas

7.6.1. Atitiktis nu(si)statytiems standartams

7.6.2. Veiklos kokybės reikalavimai ir standartai

7.6.2.1. Kokybės vertinimas

7.6.2.2. Kokybės gerinimas