DPO 1 - Movellas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DPO 1 - Movellas by Mind Map: DPO 1 - Movellas

1. Fagfaglig - Christel

1.1. Læsedidaktik

1.2. Skrivedidaktik

1.3. Fagspecifikke mål

1.4. Genre

2. Didaktik - Andreas

2.1. Elevpositioner:

2.1.1. Eleven som kritisk undersøger  Eleven som analyserende modtager Eleven som målrettet og kreativ producent Eleven som ansvarlig deltager.

2.1.2. Receptive og produktive kompetencer

2.1.3. Progressionsmodel

2.1.4. Undervisningsforløb

2.1.5. Etnodidaktik

3. Motivation - Jacob

3.1. Feedback

3.2. Movellas Konkurrencer

3.3. Anerkendelse

3.4. Vygotsky - Social proces, nærmeste udviklingszone

3.5. Klafki - Udgangspunkt i elevens verden

4. Sikkerhed - Casper

4.1. Brugerregler

4.2. Forældreguide

4.3. Minus mobning

4.4. Filtre

4.5. Rapporér

5. Præsentation af Movellas

5.1. Genre

5.2. Forums/Mumbles

5.3. Anvendelse - opstart som movellister

5.4. App - Vises på skærm

5.5. Multimodal kompetence

5.6. Hvad synes I om sidens opbygning?