Етапи магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи магістерського дослідження by Mind Map: Етапи магістерського дослідження

1. установча лекція або факультативний курс з методики виконання магістерської роботи

2. вибір і затвердження теми магістерської роботи

3. підбір та ознайомлення з науковими на іншими інформаційними джерелами за темою дослідження

4. розроблення концепції та плану магістерської роботи, погодження їх з науковим керівником

5. підготовка індивідуального завдання та календарного графіка виконання магістерської роботи

6. виконання магістерської роботи та її оформлення

7. зовнішнє рецензування магістерської роботи

8. підготовка відгуку наукового керівника

9. захист магістерської роботи перед ДЕК