Öznel ve Nesnel Yargılar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Öznel ve Nesnel Yargılar by Mind Map: Öznel ve Nesnel Yargılar

1. Nesnel Yargılar

1.1. Kanıtlanabilir

1.2. Herkese Göre Aynıdır

1.3. Duygu Katılmaz

1.4. Tarafsızdır

1.5. Yoruma Yer Yoktur

2. Öznel Yargılar

2.1. Kanıtlanaz

2.2. Kişiden Kişiye Değişir

2.3. Duygular ön plandadır

2.4. Taraflı ve görecelidir

2.5. Yoruma açıktır