Edukace v ošetřovatelství

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Edukace v ošetřovatelství by Mind Map: Edukace v ošetřovatelství

1. Formy edukace

1.1. Individuální, skupinová

2. Členění výukových cílů

2.1. Dle míry konkrétnosti

2.1.1. Obecné konkrétní

2.1.2. Krátkodobé, dlouhodové

2.1.3. Kognitivní, Afektivní, psychomotoricé

3. Druhy edukace

3.1. Primární

3.1.1. Zaměřeno na zdravé jedince

3.2. Sekundární

3.2.1. Nemocní jednincí - nemoc je vyléčitelná

3.3. Terciální

3.3.1. Nemocní jedinci - nemoc je chronická

4. Metody edukace

4.1. Metody hovořivého slova

4.2. Metody tištěného slova

4.3. Metody názorných prostředků

4.4. Hra, programováné učení

5. Didaktické metody

5.1. Klasické

5.1.1. Předvádění, pozorování, instruktáž

5.2. Alternativní

5.2.1. Přednášky, vysvětlování, rozhovor, demonstrace, cvičení

6. Faktory ovlivňující edukace

6.1. Vnější

6.1.1. Okolí klienta, rodina, ekonomické a kulturní vlivy

6.2. Vnitřní

6.2.1. Fyzikální

6.2.1.1. Osvětlení, nábytek, barvy, pokojová teplota

6.2.2. Psychosociální

6.2.2.1. Statické

6.2.2.1.1. Vztahy trvalejší, rodiče, děti, partneři

6.2.2.2. Proměnlivé

6.2.2.2.1. Krátkodobé vlivy, charakter komunikace = učební atmosféra

7. Zásady správné edukace

7.1. Motivace

7.2. Jazyk edukace

7.3. Systém

7.4. Názornost

7.5. Individualizace

7.6. Konkrétní cíle léčby

7.7. Konkrétní dovednosti

7.8. Opakování a kontrola

8. Skupiny edukantů

8.1. Kojenec

8.1.1. Bezpečí, jistota, psychomotorický vývoj

8.2. Batole

8.2.1. Zdravý životní styl – výživa, hygiena, vyprazdňování

8.3. Předškolák

8.3.1. Sociální vztahy, prevence úrazů, dentální hygiena, zdravý životní styl – výživa, pitný režim

8.4. Školní věk

8.4.1. Zvládání zátěže, prevence úrazů, kouření, pitný režim

8.5. Pubescenti

8.5.1. Hygiena, sexuálně přenosné nemoci, zdravý životní styl – sport, odpočinek

8.6. Adolescenti

8.6.1. Výchova k rodičovství, samovyšetření prsou, varlat, očkování HPV, sexuální výchova

8.7. Těhotné ženy

8.7.1. Plánování rodičovství, kojení, péče o dítě

8.8. Muži

8.8.1. Prevence nádorových a civilizačních nemocí, duševní hygiena

8.9. Senioři

8.9.1. Aktivní stáří, očkování

8.10. Ženy

8.10.1. Prevence nádorových a civilizačních onemocnění, duševní hygiena