Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimispelit alakouluikäisille by Mind Map: Oppimispelit alakouluikäisille
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimispelit alakouluikäisille

Yhteisölliset pelit

Pelit, jotka...

Network Drumsteps

Talarius

Viihdepelit

Otavan Oppivat otukset-pelit

Hodi Hodi-elämää Afrikassa

KiVa koulu pelit

Tohtori pöllön peliakatemia

Hyvän oppimispelin vaatimukset

Motivaation synnyttäjä ja ylläpitäjä

Vaikeustaso sopiva

Selkeys

Riittävä ohjeistus

Opetuksellisen asian painotus

Viihdepeleistä tuttujen toimivien asioiden hyödynnys

Mahdollisuus usean osallistujan yhtäaikaiseen pelaamiseen

Pelaaja on myös tuottaja, ei vain kuluttaja

Teknologiavälitteinen yhteisöllinen oppiminen

Tutkimuksella uutta tietoa

Kehittyneet tietoverkot ja nopea tiedonsiirto

Yhteisölliseen työskentelyyn perustuvat oppimisympäristöt

Sosio-kognitiivinen näkemys (mm. Piaget)

Sosiokulttuurinen näkemys (Vygotsky ym.)

Sosio-emotionaalinen ulottuvuus

Verkkovuorovaikutuksen erityispiirteet

Samanaikainen eli synkroninen

Eriaikainen eli asynkroninen

Usein tekstipohjaista, nonverbaalisen viestinnän osuus minimaalinen

Huomio yhteisen perustan rakentamiseen ja ylläpitoon

Tietoisuus toisista ja omasta osuudesta

Sosiaalinen läsnäolo

Mitä ja miten sanotaan

Palaute