Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη by Mind Map: Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη

1. ΘΡΗΣΚΕΙΑ

1.1. η "Κυρία Πότνια", η κυρίαρχη μυκηναϊκή θεότητα (πότνια=σεβάσμια)

1.2. κατοπινοί θεοί του 12θεου (Ζευς, Ήρα, Ποσειδών, Άρτεμις, Άρης, Διόνυσος)

1.3. σε μικρά ιερά η λατρεία των θεών

1.4. ιερατείο=άντρες και γυναίκες ιδιαίτερη κοινωνική τάξη και διαχειριζόταν τις περιουσίες των ιερών

2. Σταματία Λ.Μ. Σταμάτη Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου Γ΄ περίοδος Οκτώβριος 2011-Μάρτιος 2012

3. ΤΕΧΝΗ

3.1. 1600-1100 π.Χ.― ανάπτυξη

3.2. στα ανακτορικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας (Μυκήνες, Τίρυνθα, Πύλο, Θήβα...)

3.3. επηρεάστηκε έντονα από τη μινωική τέχνη

3.4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

3.4.1. ανάκτορα

3.4.1.1. τα μνημειακά ανάκτορα χτίζονται σε υψώματα-ακροπόλεις με γιγαντιαία "κυκλώπεια" τείχη

3.4.1.2. πιο απλό αρχιτεκτονικό σχέδιο από αυτό των μινωικών ανακτόρων

3.4.1.2.1. * προθάλαμος

3.4.1.2.2. * μέγαρο, με την κυκλική εστία

3.4.1.2.3. * δευτερεύοντες χώροι

3.4.2. τάφοι

3.4.2.1. λακκοειδείς

3.4.2.2. θαλαμοειδείς

3.4.2.3. θολωτοί

3.4.2.3.1. "θησαυρός του Ατρέα"

3.4.2.3.2. "τάφος της Κλυταιμνήστρας"

3.5. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ

3.5.1. τοιχογραφίες και αγγεία επηρεάστηκαν έντονα από τη μινωική ζωγραφική και κεραμική

3.5.2. εικονιστικός ρυθμός σε μια κατηγορία αγγείων

3.5.2.1. παραστάσεις

3.5.2.1.1. ανθρώπων

3.5.2.1.2. ζώων

3.5.2.1.3. πουλιών

3.5.2.1.4. ψαριών

3.5.2.1.5. αρμάτων

3.6. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ

3.6.1. δημιουργήματα

3.6.1.1. κοσμήματα

3.6.1.2. όπλα

3.6.1.3. σκεύη

3.6.1.4. προσωπίδες

3.6.2. υλικά κατασκευής

3.6.2.1. χρυσός

3.6.2.2. άργυρος

3.6.2.3. χαλκός

3.6.2.4. άλλα πολύτιμα υλικά

3.7. Η ξεχωριστή τους τέχνη δείχνει τον πλούτο, τη δύναμη και την επικοινωνία των Μυκηναίων βασιλιάδων και ευγενών με τις χώρες της Ανατολής και της Αιγύπτου