ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС by Mind Map: ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1. ІТ ЗДАТНІ

1.1. стимулювати пізнавальний інтерес до предметів

1.2. надати навчальній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер

1.3. сприяти оновленню змістовної сторони предметів

1.4. індивідуалізувати процес навчання

1.5. розвивати самостійну діяльність студентів

2. Важливі аспекти в процесі інформатизації освіти

2.1. методологічний

2.2. економічний

2.3. технічний

2.4. технологічний

2.5. методичний

3. Сучасні світові тенденції розвитку інформатизації освіти

3.1. технології

3.2. інтеграція

3.3. поєднання класичних принципів з інноваційними моделями

3.4. створення системи випереджаючої освіти

3.5. модифікація змісту діяльності викладача

3.6. розширення мобільних технологій

3.7. зміна парадигми освіти від "освіти на все життя" до "освіти протягом життя"

3.8. аксіологічний (ціннісний) підхід

3.9. творчий похід до навчання

3.10. глобальний підхід до навчання

3.11. глобальна мобільність

3.12. освіта без кордонів

4. Засади розвитку інформатизації освіти в Україні

4.1. формування та впровадження інформаційного освітнього середовища

4.2. застосування ІКТ у навчально-виховному процесі

4.3. внесення змін в програми навчальних закладів освіти усіх рівнів акредитації

4.4. створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу

4.5. забезпечення навчальних закладів комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням

4.6. забезпечення комп’ютерної безпеки процесу навчання

4.7. розвиток мережі електронних бібліотек

4.8. створення системи дистанційного навчання

4.9. забезпечення доступу закладів освіти до світових інформаційних ресурсів

4.10. створення відкритої мережі освітніх ресурсів

4.11. забезпечення усіх навчальних закладів доступом до міжнародних науково-освітніх мереж

4.12. створення національного науково-освітнього простору

4.13. розроблення методологічного забезпечення

4.14. удосконалення навчальних планів

4.15. забезпечення вільного доступу до засобів ІКТ та інформаційних ресурсів

4.16. забезпечення умов для підвищення комп’ютерної грамотності викладача і студента