Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізика by Mind Map: Фізика

1. Механіка

1.1. рівномрний рух

1.2. Відео рівномірний рух

1.3. рівноприскорений рух

1.4. о

1.5. орлд

2. Динаміка

3. Оптика

3.1. дзеркала

3.2. лінзи

3.3. інтерференція

3.4. дифракція

3.5. дисперсія

3.6. вдбивання

3.7. заломлення

4. Електрика

5. Магнетизм

6. Ядерна фізика

7. Теплота

8. Молекулярна фізика