DÜNYA KAŞİFLERİ SEMPOZYUMU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DÜNYA KAŞİFLERİ SEMPOZYUMU by Mind Map: DÜNYA KAŞİFLERİ SEMPOZYUMU

1. KAVRAMLAR

1.1. KAŞİF

1.2. KEŞFETMEK

1.2.1. İnsanın kendini keşfi

1.2.2. İnsanın dünyayı keşfi

1.2.3. Hayal gücünü keşif

1.2.4. Sanat ile Keşif

1.2.5. Sosyal medya keşif duygumuzu öldürüyor mu?

1.2.6. yalnızlığın keşfi

1.2.7. Sosyal medyanın keşfi

1.2.8. Yeni Çağın yeni Kaşifleri; online oyuncular

1.3. KEŞF

2. KİŞİLER

2.1. MARCO POLO

2.2. İBN BATUTA

2.3. EVLİYA ÇELEBİ

2.4. PİRİ RESİ

2.5. BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

2.6. AMİRAL ZHENG HE

2.7. Prof. Dr. Atok Karali

2.8. İbn Cübeyr

2.9. İbn Fazlan

3. OLAYLAR

4. KAYNAKLAR

4.1. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turk-k-sif-dunya-arsivinde-29340577

4.2. Speakers

4.3. Osman Atasoy

4.4. Kaşifler - Struan Reid | kitapyurdu.com

4.5. BBC Turkce - İzlenimler - Dünyaya Açılan Pencere - Çinli Müslüman amiralin bitmeyen yolculuğu

4.6. Dünyanın En İlham Verici 10 Kadın Seyyahı | Seyahatya

4.7. Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı”

5. SLOGANLAR

5.1. Adalar’da Türk dârülfünûnundan yetişmiş bir kâşif denizlerin öte tarafında bir âlem buldu (Yahyâ Kemal).

5.2. Ey kâşif-i esrâr-ı Hudâ Mevlânâ / Sultân-ı fenâ şâh-ı bekā Mevlânâ (Şeyh Gālib).

5.3. Keşfet nikābını yeri göğü münevver et / Bu âlem-i anâsır-ı firdevsi enver et (Zeyneb Hanım’dan). Bilirsin dildeki râz-ı nihânı gayra keşfetmem / Beni cânâ n’ola koynunda saklarsan kitâb-âsâ (Nazîm).

5.4. Zîra Kolomb’un keşfettiği yer de Asya’nın devâmından başka nedir? (Refik H. Karay).

6. KONUŞMACILAR

6.1. Prof. Dr. İhsan Fazıloğlu

6.2. Coşkun Aral

6.3. Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu

6.4. Osman AtaSOY/Uzaklar Teknesi

6.5. Hasan Söylemez

6.6. Mustafa NDIAYE-

6.7. Nasuh Mahruki

6.8. Maureen Wehellers

6.9. Adem Özköse

6.10. Tülay Gökçimen

6.11. Prof. Dr.Saadettin Ökten

6.12. Serdar Kuzuloğlu

6.13. Sinan Canan

6.14. Yakup Çelik- Antartikaya giden ilk ekipten

6.15. Orhan Polat Antartikaya giden ilk ekipten

6.16. Prof. Dr. Umran İnan

6.17. Cihan Aktaş

6.18. Prof. Dr. Artemis Karali eşi ATOK KARALİ için

6.19. Hülya Koç-Seyyah

6.20. Gülhan Şen

6.21. Doç. Emrah Safa Gürkan

6.22. Doç. Dr. Mustafa Özel

6.23. Yıldız Ramazanoğlu

6.24. Prof. Dr. Emine Naskali

6.25. Prof. Dr. İdris Bostan

6.26. Priscilla Mary Işın

6.27. Prof. Dr. Ramazan Şeşen

6.28. Prof. Dr. Erol Göka

6.29. Dr. Mustafa Merter

6.30. Prof. Dr. Hayati Develi

6.31. Muhammed Ahmed Faris

6.32. Dr Sheikh Muszaphar Shukor

6.33. Yusaku Maezawa

6.34. Anuşe Ansari

6.35. Mehmet Genç

6.36. Prof. Dr. Nurhan Atasoy

6.37. Prof. Dr. Handan İnci

6.38. Selçuk Bayraktar

7. KELİMELER

7.1. SEYAHATNAME

8. İLGİNÇ SEMPOZYUMLAR

8.1. LeakyCon 2018

8.2. https://ndias.nd.edu/assets/31209/conference_poster.pdf

8.3. SIGNAL 2018 Sessions

8.3.1. SIGNAL 2016 Sessions

8.4. Massive SMS Notifications with Programmable SMS, Functions, and Notify

8.5. MEKANLAR

8.5.1. CRR

8.5.2. TARIK ZAFER TUNAYA

8.5.3. ÜNİVERSİTELER

8.5.4. Şerefiye Sarnıcı