วิทยาศาสตร์ ป.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิทยาศาสตร์ ป.5 by Mind Map: วิทยาศาสตร์ ป.5

1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

1.1. พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

1.2. ความหลากหลายของพืชและสัตว์

1.3. สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์

1.3.1. การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

2. วัสดุและสมบัติของวัสดุ

2.1. วัสดุในชีวิตประจำวัน

2.2. สมบัติของวัสดุ

2.3. สมบัติของสารในสถานะต่างๆ

3. แรงและความดัน

3.1. แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง

3.2. ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงเป็นอย่างไร

3.3. อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่

3.4. แรงลอยตัวคืออะไร

3.5. แรงเสียดทางเป็นอย่างไร

3.5.1. แรงเสียดทานมีประโยชน์หรือไม่

4. เสียงกับการได้ยิน

4.1. เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

4.2. เสียงมาถึงหูได้อย่างไร

4.3. เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร

5. น้ำ ฟ้า และดวงดาว

5.1. ปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ

5.2. การเกิดลมปละประโยชน์ของลม

5.3. กลางวันกลางคืน

5.4. ปรากฏการณ์ขึ้น

5.5. ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว