HÓA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÓA HỌC by Mind Map: HÓA HỌC

1. Số mol

1.1. n=m/M

1.2. n=Cm*V

1.3. n=V(đktc)/22,4

2. Viết phương thình phản ứng

2.1. Tính theo PTPƯ

2.1.1. A+B

2.1.1.1. A và B phản ứng vừa đủ

2.1.1.2. A dư

2.1.1.3. B dư

2.2. Tính theo 2 PTHH

2.2.1. Hệ PT 2 ẩn

3. Phản ứng của các hợp chất cơ bản

3.1. Axit

3.2. Bazo

3.3. Oxit

3.4. Muối

3.5. Kim loại

3.6. Phi kim

4. Phương pháp bảo toàn

4.1. Khối lượng

4.2. Electron

4.3. Điện tích

4.4. Nguyên tố

5. GHI NHỚ

5.1. M

5.2. Hóa trị

5.3. Nguyên tố phản ứng

5.4. Phương trình phản ứng

5.5. Cách tính toán

6. Tốc độ một phương trình: 30s