Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit? by Mind Map: Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mitkä ovat hajautetun asiantuntijan tunnusmerkit?

kolloboratiivinen oppiminen

tiedon sosiaalinen rakentuminen

tutkivaa oppiminen, puhe, päättely, argumentointi

tietotekniikka

tietoverkkoteknologia

määritelmä

fyysisesti hajautettu kognitio

sosiaalisesti hajautettu kognitio

yhteisöllinen oppiminen

yhteinen oppimistavoite

sosiokulttuurinen oppiminen

sosio-kognitiivinen oppiminen

tiedonrakentaminen ja tiedonrakentamisen yksilötavoitteet (Satu)

radikaali konstruktivismi

yksilötavoitteet

tiedon konstruointi

konstruktivismi ja epistemologia (Satu)

mitä tieto on

tiedonhankinnan tapa

tiedonrakentamisen tapa

konstruktivistinen ihmis- ja oppimiskäsitys

konstruktivistinen oppiminen

Vuorovaikutus

Avoin mielipiteiden jakaminen

Yhteiset tiedot ja tavoitteet

Monimuotoiset kohtauspaikat

Sosiaalista vuorovaikutusta tukevat ympäristöt

Käytäntöyhteisöt

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Toisten kuunteleminen ja auttaminen

Eri näkökulmien huomiointi ja niistä keskustelu

Luottamuksellisuus

Turvallisuus

Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus

Positiivinen riippuvuus

Sosiaaliset ryhmätaidot

Ajankäyttö

Vahva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin

Mielekäs yhdessä työskentely

Oppimisen ja osaamisen leviäminen

Oppimisen ja ymmärtämisen kulttuuri

Johdon asenne

Peruspositiivinen asenne

Ei tiedon panttaamista

Konsultatiivinen työskentelytapa

Osaamisen arviointi

Systeemit tiedon levittämiseen

Kaikki on kaikille avoimia

Verkostoituminen

Ei hierarkiaaa

Poikkitieteelliset tiimit

Heterogeeniset tiimit

Asiantuntijoiden arvostus

Itsenäinen ja vapaa tutkimuskulttuuri

Hyvä keskinäinen tuntemus

Työnkierto

Sitoutunut johto

Otollinen ilmapiirii

Ajankäyttö