Az alsó és felső tagozat közötti átmenet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az alsó és felső tagozat közötti átmenet by Mind Map: Az alsó és felső tagozat közötti átmenet

1. tanuló

1.1. tanulási teljesítmény

1.2. családi háttér,

1.3. készségek és képességek aktuális fejlettségi szintje

1.4. motiváció

1.5. tanulási stratégiák

1.6. tanulással szembeni attitűd

2. pedagógus

2.1. személyisége

2.2. szakmai tudása

2.3. empátiás készsége

2.4. konstruktív tanítási-tanulási stratégiák

2.5. differenciálás

2.6. konstruktív tanulásszervezési módszerek, eljárások

2.7. egyénre szabott tanulási módszerek

3. szülő

3.1. ellenőrzés, tanuló munkájának figyelemmel kísérése

3.2. segítés, támogatás, elfogadás

3.3. részvétel az iskolai programokban

4. intézmény

4.1. segítő, támogató vezetés

4.2. segítő, támogató légkör

4.3. infrastruktúra, IKT eszközök

4.4. pedagógusok szakmai együttműködése

4.5. megfelelés a társadalmi elvárásoknak