GRUPP JA KOOSTÖÖ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRUPP JA KOOSTÖÖ by Mind Map: GRUPP JA KOOSTÖÖ

1. Juht

1.1. Tutvustab teistele ajakava

1.2. Aitab hankida vahendeid

1.3. Lepib kokku standardid ja kriteeriumid

1.4. Organiseerib kokkusaamisi

2. GRUPIFAASID

2.1. 1. SÕLTUVUSFAAS

2.1.1. Algstaadium

2.1.2. Võõrastamine

2.1.2.1. Grupiliikmed ei tunne üksteist, on ettevaatlikud ja hoiavad distantsi.

2.1.3. Õpitakse üksteist tundma, kuid püütakse töötada omaette.

2.1.4. Ei samastata ennast grupi liikmetega.

2.1.5. Tegevus ei ole koordineeritud.

2.1.6. Ei toetata üksteist, puudub „meie”-tunne.

2.1.7. Grupiliikmed on ettevaatlikud, räägivad vähe, kuid ei kuula ka teisi.

2.1.8. Kardetakse vastutust, püütakse probleem kiirustades „kaelast ära saada.”

2.2. 2. KONFLIKTIFAAS

2.2.1. Konfliktid meeskonnatöös.

2.2.2. Vaidlused, enesekehtestamine, tülid.

2.2.3. Ei kuulata teisi, püütakse ennast näidata.

2.2.4. Räägitakse korraga, karjutakse üksteisest üle, ei põhjendata oma seisukohta, ollakse emotsionaalsed.

2.2.5. Süüdistatakse, solvutakse.

2.3. ERISTUMISFAAS

2.3.1. Sõbrunemine

2.3.1.1. Selles faasis püütakse üksteisega hakkama saada, eelistatakse enam koos töötamist ja probleemide lahendamist kui üksi tegutsemist.

2.3.1.2. Suhted on sõbralikud ja sallivad, usaldatakse üksteist.

2.3.1.3. Püütakse üksteist kaitsta ja toetada – üks kõigi ja kõik ühe eest.

2.3.2. Kulutatakse palju aega grupi normide väljatöötamisele ning grupi käitumise tundmaõppimisele.

3. ROLLID

3.1. EGOTSENTRISTLIKUD ROLLID

3.1.1. Koomik

3.1.2. Agressor

3.1.3. Blokeerija ­

3.1.4. Tunnustuseotsija ­

3.1.5. Endaga tegeleja ­

3.1.6. Monopolist ­

3.1.7. Hädaline ­

3.2. ÜLESANDEROLLID

3.2.1. Ideede ja tegevuste algataja

3.2.2. Teabe jagaja

3.2.3. Küsitleja

3.2.4. Analüütik

3.2.5. Viimistleja

3.2.6. Hindaja

3.2.7. Ergastaja

3.2.8. Menetluses osaleja

3.2.9. Protokollija

3.3. SUHTLUSROLLID

3.3.1. Toetaja

3.3.2. Harmoniseerija ­

3.3.3. Kompromissi looja­

3.3.4. Väravavaht ­

3.3.5. Vaatleja

3.3.6. Järelkäija

4. EELISED JA PUUDUSED

4.1. Eelised

4.1.1. Suurem teadmiste ja kogemuste pagas

4.1.2. Sünergia

4.1.3. Rohkem ideid

4.1.4. Efektiivsem töö ja kvaliteetsemad lahendused.

4.1.5. Rahuldab grupiliikmete kuulumise, turvalisuse, tunnustuse ja eneseteostuse vajadusi.

4.2. Puudused

4.2.1. Liikmetel erinevad eesmärgid

4.2.1.1. Konflikt

4.2.2. Kulub rohkem aega ja energiat

4.2.3. Liikmete kõrvalehiilimine

4.2.3.1. Teistel rohkem koormust

4.2.4. Mõne liikme domineerimine

4.2.4.1. Teised ei viitsi vaeva näha.

5. Traditsiooniline vs meeskondlik juhtimisviis

5.1. Traditsiooniline

5.1.1. juht kontrollib, piirab ja määrab teiste tegevust

5.1.2. Hinnatakse saavutatud tulemust

5.2. Meeskondlik

5.2.1. Juht loob meeldiva õhkonna

5.2.2. Liikmete vabadus probleemide lahendamisel ja otsustamisel

6. EDUKAS MEESKONNATÖÖ

6.1. Tunnused

6.1.1. konkreetsed eesmärgid ja selged sihid,

6.1.2. asjatundlikud otsused ja võime nende otsuste järgi kiiresti tegutseda,

6.1.3. vaba suhtlemine ja kiire ning täpne teabevahetus meeskonna liikmete vahel,

6.1.4. tugev ja tõhus juhtimine, mida iseloomustab meeskonna liikmete oskuste tasakaalustamine ja üksteise täiendamisele suunamine ning oskuste arengut soodustavate tingimuste kujundamine.

6.2. Ülesannete täitmine

6.2.1. kindla rollijaotuse alusel

6.2.2. kooskõlastatult tegutsedes

6.2.3. partnerluse ja avatud suhtluse õhkkonnas

7. VIDEO

7.1. https://www.youtube.com/watch?v=8VJgiVFM8bI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Ngq0MS8uRLRNNzhBvNkm4qGAfSI1XUziqFrL2kdxFArC-O95mW99PI38