Cloud computing

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cloud computing by Mind Map: Cloud computing

1. Wat is ..

1.1. Bestanden delen

1.2. Delen via globale servers

1.3. Nieuw knooppunt

2. Kenmerken van..

2.1. Servers staan gelocaliseerd in grote datacenter

2.2. Kleine bijdrage voor huur van deze ruimte

2.3. Vele aplicaties slaan hun informatie op op deze servers >> centraliseren van data

2.4. Constante synchronisatie

3. Voordelen

3.1. Geen eigen beheer servers

3.2. Bestanden via elke pc bereikbaar

3.3. Geen fysieke opslag meer nodig

4. Vormen van..

4.1. Private

4.2. Public

4.3. Community

4.4. Hybrid

5. Evolutie

5.1. Sociale media

5.2. Huisapplicaties zoald dropbox