Jokilaaksojen korkeakulttuurit (HI1.3)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jokilaaksojen korkeakulttuurit (HI1.3) by Mind Map: Jokilaaksojen korkeakulttuurit (HI1.3)

1. pyramidejen ja talojen rakentaminen

2. Korkeakulttuurien ammatit

2.1. Yhteiskunnan hierarkia

2.1.1. hallitsijat

2.1.2. papisto

2.1.3. sotilasylimmistö (armeijan hallitsija)

2.1.4. virkamiehet

2.1.5. kauppiaat

2.1.6. talonpojat ja orjat

2.2. Ammatien eriytyminen

2.2.1. koska kaikkia ei tarvittu ruuan tuottamiseen

2.2.1.1. jakautuminen johtajat ja alaiset

2.3. ammattien eriytymisen merkitys

2.3.1. lait

2.3.1.1. lisää ammatteja

2.3.2. kastiluokat

2.3.2.1. verotus

2.3.3. eriarvoisuus

2.3.3.1. sorto

2.3.3.1.1. sodat

2.3.4. Ammateilla oli ja on edelleen suuri merkitys yhteiskunnan toimivuuden ja kehityksen kannalta. Ammatit kehittyivät pikkuhiljaa, joka hyödynsi koko yhteiskunnan kehitystä.

2.4. erilaiset ammatit:

2.4.1. yläluokka

2.4.1.1. papit ja avustajat

2.4.1.1.1. papit tunsivat kalenterin

2.4.1.2. johtajat

2.4.1.2.1. armeija

2.4.2. keskiluokka

2.4.2.1. kirjurit

2.4.2.1.1. olivat arvostettuja

2.4.2.2. lääkärit

2.4.2.3. kauppiaat

2.4.2.4. käsityöläiset

2.4.2.4.1. sepät

2.4.2.4.2. "taiteilijat"

2.4.3. alaluokka

2.4.3.1. maanviljelijät

2.4.3.2. talonpojat

2.4.3.3. orjat

3. Eläminen Mesopotamiassa

3.1. Elivät savitaloissa

3.1.1. Rakennettiin savitiilistä

3.1.1.1. Ei juurikaan kalusteita

3.1.2. Yläluokan asuinrakennukset kestävempiä

3.1.2.1. https://caddetailsblog.com/post/what-is-the-architecture-of-mesopotamia

3.2. Ravinto

3.2.1. Hedelmät ja vihannekset

3.2.2. Ajoittain sieniä, vuodenajan yrttejä, sianlihaa ja riistaa

3.2.3. Juomaksi olutta

3.2.4. Tavallisen kansan pääravinto oli ohra

3.2.5. Seesam- ja oliivioljyt olivat ylellisyyttä

3.2.6. Ravinto saatiin pääosin viljelemällä

3.3. Miehen asema

3.3.1. Työskentelivät pelloilla

3.3.2. Omistivat naisen, pellon ja karjan

3.3.3. Suurin osa hallinnosta oli miesten hallussa

3.3.4. Monia eri ammatteja ja varallisuus tasoja

3.4. Naisen asema

3.4.1. Naisen paikka kotona

3.4.2. Naiset saivat omistaa maata

3.4.3. Piti noudattaa velvollisukkia

3.4.4. Miehen omaisuutta

3.4.5. Kauppatavaraa

3.4.6. Ei juurikaan poliittista valtaa

4. Jokilaaksojen ympäristöongelmat

4.1. Liika keinokastelu

4.1.1. suolaantuminen

4.1.1.1. ohra ja vehnä ei kasva

4.1.1.2. selviytyminen

4.1.1.2.1. vähennä keinokastelua

4.2. Luonnonkatastrofit

4.2.1. tulvat

4.2.2. tulivuorenpurkaukset

4.2.3. maanjäristykset

4.2.4. hiekkamyrskyt

4.2.5. selviytyminen

4.2.5.1. uhkien ennustaminen

4.2.5.2. kastelulaitteen keksiminen

4.2.5.3. uudelleen rakentaminen

4.2.6. kuivuus

4.3. Korkeakulttuurien vaikutus ympäristöön

4.3.1. Kaskiviljey

4.3.1.1. Myönteinen vaikutus maaperään

4.3.2. Taittamaton kastelu

4.3.2.1. Viljelymaan vettyminen ja suolaantuminen

4.3.3. Padot ja kanavat

4.3.3.1. Liettyminen

4.3.4. Maanviljely

4.3.4.1. Metsiä raivattiin pelloiksi

4.4. Eroosio

4.4.1. johtuu jokitörmänviljelystä, karjankasvatuksesta ja metsien katoamisesta

4.4.2. eroosiosta aiheutunut jokitörmien luhistuminen pahensi tulvien vaikutusta

4.4.3. selviytyminen

4.4.3.1. viljelysten siirtäminen kauemmaksi

4.4.3.2. ei hakata metsiä

5. Babylonia dokumenttien valossa

5.1. Babylonian yhteiskunta

5.1.1. Kulttuuri pohjautui maataloudelle

5.1.2. Suurin osa asukkaista oli köyhiä

5.1.3. Ihmiset jaettu eri tasoille: kuningas, virkamiehet,papit, kauppiaat, maanomistajat ja orjat

5.1.4. Laaja monijumalainen Babylonian uskonto

5.1.5. edistyneitä matemattiikassa ja luonnontieteissä

5.1.6. Edistynyt verotus ja byrokratia

5.1.7. Itsenäinen kaupankäynti ilman temppeli valtaa

5.1.8. Hamurabin laki iso osa yhteiskuntaa ja sen toimintaa

5.1.9. Uuden vuoden aattona järjestettiin isot juhlat

5.1.10. Kirjallisuudesta tunnetuimpia luomistaru ja Gilgames-eepos

5.2. Babylonin kaupunki

5.2.1. Rakennettiin n. 2300 eaa.

5.2.1.1. Valloitettiin useita kertoja, kunnes hautautui lopullisesti 600-luvulla muslimivalloituksien myötä

5.3. Gilgamesh, maailman vanhin eepos (n. 1250 eaa.)

5.3.1. Kertoo Mesopotamiasta ja sen kuninkaasta

5.3.1.1. Eepos tärkeä osa mesopotamialaisten historiaa ja kulttuuria, ylistävät jumalia

5.4. Hammurabin laki, maailman vanhimpia lakikokoelmia (n. 1760 eaa.)

5.4.1. Käsittelee mm. väkivalta-, avioliitto-, varkaus- ja murharikoksia

5.4.1.1. Mielikuva Babyloniasta: ankaria rangaistuksia, "silmä silmästä, hammas hampaasta"

5.5. Lähteet olivat luotettavia ja samoja asioita luki useilla eri sivuilla. Tutkimuksissa oli mukana historianasiantuntijoita.

6. Sumerilaisten keksinnöt

6.1. tiede

6.1.1. tutki avaruutta

6.1.1.1. tähtitiede

6.1.1.1.1. tähdistä ennustaminen

6.1.1.2. aurinko

6.1.1.2.1. auringon suhde maapalloon

6.1.1.3. kuu

6.1.1.3.1. kuun kierto

6.2. Keksinnöt

6.2.1. matematiikka

6.2.1.1. logaritmit, neliöjuuret ja kertotaulut

6.2.1.2. geometria

6.2.1.2.1. peltojen rajojen määrittäminen

6.2.2. lukujärjestelmä

6.2.2.1. perusyksikkö 60

6.2.2.1.1. minuutissa 60 sekuntia

6.2.2.1.2. tunnissa 60 minuuttia

6.2.2.1.3. päivässä 12 tuntia

6.2.2.1.4. vuodessa 12 kuukautta

6.2.3. kalenteri

6.2.3.1. kuun kierron mukaan

6.2.3.2. myöhemmin perustui aurinkovuoteen

6.2.4. horoskoopit

6.2.5. pyörä

6.2.5.1. saviastioiden dreijaamistavarten

6.2.5.2. kuljetus- ja taisteluvaunuihin

6.2.6. aura

6.2.6.1. maanviljely

6.2.7. metallin valutekniikka

6.2.8. pronssi

6.2.8.1. aseita

6.2.8.2. juoma-astioita

6.2.9. nilometri

6.2.9.1. sen avulla tarkkailtiin vedenpinnan korkeutta

6.2.9.1.1. auttoi ennustamaan tulvia

6.3. merkitys

6.3.1. keksivät asioita, jotka ovat nykypäivänäkin käytössä, kuten lukujärjestelmä, matematiikan eri osat ja pyörä

6.3.2. keksivät myös korkeakulttuureille todella hyödyllisiä keksintöjä, kuten aura ja nilometri

7. Kirjoitustaito ja koululaitos

7.1. Kirjoitustaitoidon synty ja kehitys

7.1.1. Lakien ja muistiinpanojen tarve

7.1.1.1. Erilaiset kirjoitustyylit

7.1.1.1.1. Nuolenpääkirjoitus

7.1.1.1.2. Hieroglyfejä

7.1.1.2. Lait kehittyivät

7.1.1.3. Kaupankäynnin kehittyminen

7.1.1.3.1. Veroitus aluilleen

7.1.1.3.2. Vaihtokauppa

7.2. Mesapotamialainen koululaitos

7.2.1. Opettaja johtoista

7.2.2. Opiskelu kesti 10-12 vuotta

7.2.3. Aineita joita opetettiin

7.2.3.1. uskonto

7.2.3.2. magia

7.2.3.3. Historia

7.2.3.4. matematiikka

7.2.3.5. sumeri

7.2.3.6. kirjallisuus

7.2.4. Koulut sijaitsivat aluksi temppeleissä

7.2.5. Koulua kävivät ne joilla oli varaa

7.2.5.1. Ylemmän keskiluokan perheet

7.3. Kirjureiden opteus ja asema

7.3.1. Opetus

7.3.1.1. Opettajan jäljentäminen

7.3.1.2. Ulkoa opetteleminen pänttäämällä

7.3.1.3. Aluksi temppeleissä

7.3.1.3.1. Koululaitokset ja yksityisopetus

7.3.1.4. Lopputentti

7.3.2. Asema

7.3.2.1. Paljon erilaisia tehtäviä

7.3.2.1.1. Vuokrien ja verojen keruu

7.3.2.1.2. Erilaiset pöytäkirjat

7.3.2.1.3. Kirjoitetut lähteet

7.3.2.2. Harvalla luku- ja kirjoitustaito

7.3.2.2.1. Yksi merkittävimmistä ja arvostetuimmista ammateista

7.4. Kirjoitustaidon merkitys korkeakulttuureissa

8. Egyptin pyramidit

8.1. mitä pyramidit ovat?

8.1.1. faaraoiden hautakammioita

8.1.2. rakennus, joka liittyy tähtitieteeseen

8.1.3. faaraoiden vertauskuva

8.1.4. portaat taivaaseen

8.2. pyramideihin liittyvät tarut

8.2.1. faaraot langettivat kirouksia pyramidien ylle

8.2.1.1. hautarauhan rikkojia kohtasi kirous hautaan tunkeutuessaan

8.2.2. pyramideillä on maagisia ominaisuuksia

8.2.2.1. haavat paranivat

8.2.2.2. pyramidien pienoismallit

8.2.2.2.1. kasvien idut kasvavat nopeammin

8.2.2.2.2. raaka liha säilyi pilaantumatta

8.3. Pyramidien vaikutus ja merkitys korkeakulttuurille

8.3.1. niistä saadaan tietoa muinaisen Egyptin ajasta, ihmisistä ja kulttuurista

8.3.2. nykyisin nähtävyyksiä

8.3.2.1. tunnetuimpia pyramideja

8.3.2.1.1. Gizan pyramidit

8.3.3. suuri merkitys korkeakulttuurille

8.4. rakentaminen

8.4.1. osa rakennusaineesta on tuotu veneellä ja osa luohittiin paikan päällä

8.4.2. pyramideja ei uskottavasti rakennettu orjatyvoimalla

8.4.2.1. vaati vakituisen ammattityövoiman

8.4.3. pyramidit päällystettiin valkoisella kalkkikivellä

8.4.3.1. saatiin Niilin rannalta

8.4.4. länsisivu suunnattiin osoittaan Pohjoiseen

8.4.5. oikeaa rakennustapaa ei vielä tiedetä, mutta teorioita on monia

9. j