Мотиваційно-ціннісна сфера волонтера

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мотиваційно-ціннісна сфера волонтера by Mind Map: Мотиваційно-ціннісна сфера волонтера

1. мотивація

1.1. відповідальні

1.2. мотивація уникнення невдач

1.3. низька афіліативну тенденцію

1.4. прагнення соціального схвалення

2. цінності

2.1. добро

2.2. безпека

2.3. універсалізм

2.4. конформність

2.5. саморозвиток

2.6. власний престиж

2.7. духовне задоволення

3. методики

3.1. дослідження мотивації

3.2. дослідження цінностей

4. особливості діяльності

4.1. Волонтерська діяльність є досить складною та виснажливою, оскільки вимагає від волонтера повного включення у проблеми інших людей та швидкого реагування на труднощі, які виникають у об’єктів супроводу. Після допомоги іншим, волонтер повертається до родини, звичного робочого колективу. І якщо він повертається виснаженим, від цього страждає оточення. Виснажений волонтер може припинити виконувати свої звичайні функції в сім’ї та на роботі, і в цьому випадку є ризик появи конфліктів, почуття провини, зниження самооцінки і як наслідок вигорання. Тому, для ефективної діяльності волонтера та для того, щоб запобігти емоційному та професійному вигоранню, необхідним є психологічний супровід та підтримка волонтерів.