PRIRODA I DRUŠTVO T2 OBITELJ (KP: uža obitelj, šira obitelj OOP: razlokovati užu i širu obitelj; ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIRODA I DRUŠTVO T2 OBITELJ (KP: uža obitelj, šira obitelj OOP: razlokovati užu i širu obitelj; imetovati članove uže obitelji (otac, majka, djeca) i šire obitelji (roditelji, djeca, djedovi i bake)) by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO T2 OBITELJ (KP: uža obitelj, šira obitelj OOP: razlokovati užu i širu obitelj; imetovati članove uže obitelji (otac, majka, djeca) i šire obitelji (roditelji, djeca, djedovi i bake))

1. HRVATSKI JEZIK JI: T7 IZRAŽAJNO ČITANJE - pjesmica "Obitelj" (KP: izražajno čitanje OOP: glasno čitati ulomke svakoga određenoga književnoumjetničkoga teksta; obratiti potrebnu pozornost na govorne vrjednote jezika) J: T1 IMENICE- iz pjesmice "Obitelj" izdvojiti imenice (KP: imenice OOP: razumjeti imenice kao riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje; razlikovati imenice među drugim riječima u govornoj i pisanoj praksi) K: T1 DIJELOVI PJESME - iz pjesme "Obitelj" (KP: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika OOP: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih; primati (recipirati) pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i sadržajno primjerene učeniku) K: T5 IGROKAZ- "Članovi šire obitelji i njihive uloge" (KP: igrokaz, glumac, uloga, gluma OOP: ostvarivanje igrokaza primjerenih učeniku; u izvedbenom igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu) MK: T2 KAZALIŠTE (KP: kazališna predstava,pozornica, gledalište OOP: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazališnih predstava (prema mogućnosti), razlikovati kazališnu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledališta)

2. MATEMATIKA T5 ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DESETICA (KP: zbrajanje desetica, oduzimanje desetica OOP: ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja desetica do 100) T6 ZBRAJANJE DVOZNAMENKASTOG I JEDNOZNAMENKASTOG BROJA (KP: zbrajanje, dvoznamenkasti broj, jednoznamenkasti broj OOP: ovladati postupkom zbrajanja dvoznamenkastoga i jednoznamenkastog broja)

3. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA C4 Kolutanja -T12 Kolut naprijed C8 Igre -T23 Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju (KP: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre OOP: usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu)

4. LIKOVNA KULTURA "Obiteljsko stablo" ONP CRTANJE -T1 Gradbene (strukturne) i obrisne crte- "Portret mog djeda/bake" (KP: gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta OOP: stvarati gradbenim i obrisnim crtama; razlikovati gradbene i obrisne crte)

5. SAT RAZREDNIKA MOJA OBITELJ Razgovor o obitelji, koliko članova uže i šire obitelji ima svaki učenik

6. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE - "Pred majčinom slikom" (KP: ton OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst određenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanje tonova) SVIRANJE- Sviranje ritma brojalice "Eci peci pec" (KP: naziv ritamskih udaraljki kojima sviramo OOP: svirati i razlikovati ritam i dobe određenih brojalica i pjesma)

7. TERENSKA NASTAVA Odlazak u kazalište gledati kazališnu predstavu "Mama, tata, deda i ja"

8. PRIRODA I DRUŠTVO T9 ZANIMANJA LJUDI (KP: zanimanja ljudi OOP: upoznati različita zanimanja u neposrednom okruženju)

9. HRVATSKI JEZIK J: T3 REČENICE - rješavanje radnog listića (KP: izjavna rečenica, upitna rečenica, usklična rečenica, jesna rečenica, niječna rečenica. OOP: prepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu; prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i niječnu (negiranu) rečenicu.) JI: T9 STVARALAČKO PISANJE - sastavak "Čime se želim baviti kada odrastem" (KP: sastavak OOP: samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju) K: GLAVI I SPOREDNI LIKOVI- "Mali Pero i poslovi" (KP: glavni lik, sporedni lik. OOP: razlikovati glavne i sporedne likove; zamijetiti važne pojedinosti o likovima: osnovne etičke osobine (npr. hrabar-kukavica, marljiv-lijen)) IZVANUČIONIČNA NASTAVA MK : Filmska priča "Život jednog kuhara" (KP: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu OOP: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu) MK : FILMSKA PRIČA"Život jednog kuhara" (KP: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu OOP: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu)

10. MATEMATIKA T7 ODUZIMANJE JEDNOZNAMENKASTOG OD DVOZNAMENKASTOG BROJA (KP: oduzimanje jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga broja OOP: ovladati postupkom oduzimanja jednoznamenkastoga broja od dvoznamenkastoga broja) T8 ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DVOZNAMENKASTIH BROJEVA DO 100 (KP: zbrajanje, oduzimanje, dvoznamenkasti brojevi OOP: ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja dvoznamenkastih brojeva)

11. GLAZBENA KULTURA T1 PJEVANJE "Policajac Matko" (KP: ton OOP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova T3 SLUŠANJE GLAZBE "Uspavanka" (KP: pojedina glazbala, solist, dirigent, skladatelj OOP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj))

12. LIKOVNA KULTURA "Moje buduće zanimanje" ONP, CRTANJE -T2 TOčKA I CRTA - Kontrast crta po karakteru (KP: suprotnost (kontrast) crta, meka crta, tvrda crta, debela crta, tanka crta, isprekidana crta OOP: izraziti kontrast crta različitim likovnotehničkim sredstvima) ONP, SLIKANJE - T3 BOJA - Kontrast toplo - hladno (KP: tople i hladne boje, kontrast toplo -hladno. OOP: uočiti i izražavati kontraste toplih i hladnih boja.

13. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA C2 SKAKANJA -T6 Skok u daljinu iz zaleta -T7 Preskakivanje kratke vijače u kretanju C5 PENJANJE -T14 Penjanje po švedskim ljestvama, silaženje po kosini i suprotno C8 IGRE -T21 Štafetna igra s pomagalima (KP: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre OOP: Usvojiti na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu )

14. SAT RAZREDNIKA GOST PREDAVAČ- djeca dovode na sat nekoga tko je zaposlen u obitelji te on priča o svome zanimanju TERENSKA NASTAVA- odlazak u policijsku i vatrogasnu postaju

15. IZVANUČIONIČNA NASTAVA odlazak u posjet školskoj kuhinji i razgovor sa kuharicama