PRIRODA I DRUŠTVO T10 - Kulturne ustanove (Ključni pojmovi: kulturne ustanove Obrazovna post...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRIRODA I DRUŠTVO T10 - Kulturne ustanove (Ključni pojmovi: kulturne ustanove Obrazovna postignuća: upoznati i razlikovati kulturne ustanove u zavičaju; znati osnovnu namjenu pojedinih kulturnih ustanova) by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO  T10 - Kulturne ustanove  (Ključni pojmovi:  kulturne ustanove   Obrazovna postignuća:  upoznati i razlikovati   kulturne ustanove u  zavičaju; znati osnovnu  namjenu   pojedinih kulturnih  ustanova)

1. Veljača 2019. - 2. razred

1.1. HJ - 20 LIK - 4 SR - 4 MAT - 16 GK - 4 VJ - 8 PID - 8 TZK - 12 EJ - 8

2. HRVATSKI JEZIK Nastavno područje - JEZIK T7- Skupovi ije/je/e/i Ključni pojmovi: ije, je, riječ. Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati skupove ije/je/e/i u češće rabljenim riječima. Nastavno područje - JEZIČNO IZRAŽAVANJE T9- Stvaralačko pisanje - sastavak (Ključni pojmovi: sastavak. Obrazovna postignuća: samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju. ) Nastavno područje-MEDIJSKA KULTURA T2- Kazalište (Ključni pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište. Obrazovna postignuća: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazališnih predstava (prema mogućnosti); razlikovati kazališnu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledališta.)

3. LIKOVNA KULTURA Nastavno područje - Prostorno oblikovanje - modeliranje i građenje T3- VOLUMENI I MASA U PROSTORU - Građevine i tijela u prostoru Ključni pojmovi: unutarnji i izvanjski prostor, građevina, ulica, trg. Obrazovna postignuća: snalaziti se u prostoru, razlikovati i određivati položaj (smjer) u prostoru.

4. GLAZBENA KULTURA Nastavno područje - PJEVANJE Josip Kaplan: Pred majčinom slikom, Vladimir Tomerlin: Izgubljeno pile (Ključni pojmovi: ton. Obrazovna postignuća: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, sluπno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova.)

5. ENGLESKI JEZIK T8 - Moje tijelo - opisivanje osoba, opisivanje radnje koju trenutno činimo Ključne strukture i izričaji: He's got brown hair/big hands/a small nose/blue eyes... He's drawing/ jumping/eating ...

6. MATEMATIKA T30- Parni i neparni brojevi (Ključni pojmovi: parni i neparni brojevi. Obrazovna postignuća: razlikovati parne i neparne brojeve.) T15- Množenje brojem 2 Ključni pojmovi: množenje brojem 2. Obrazovna postignuća: ovladati postupkom množenja brojem 2.)

7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Ritmičke strukture 18. Osnovni oblici kretanja uz glazbu različtog ritma i tempa (Ključni pojmovi: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre. Obrazovna postignuća: Usvojiti na viπoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu.)

8. IZVANUČIONIČKA NASTAVA - Posjet lokalnom kazalištu - Pogledati predstavu prilagođenu uzrastu

9. PRIRODA I DRUŠTVO T21- . Dijete Ključni pojmovi: djevojčica, dječak. Obrazovna postignuća: zamječivati tjelesne razlike i sličnosti dječaka i djevojčica.

10. HRVATSKI JEZIK Nastavno područje - MEDIJSKA KULTURA T1-. Filmska priča *Pogledati film A. Marks: Kako je Ana kupila kruh (Ključni pojmovi: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu. Obrazovna postignuća: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu.) Nastavno područje- KNJIŽEVNOST T2- Redoslijed događaja u priči (Ključni pojmovi: redoslijed događaja. Obrazovna postignuća: zamijetiti uzročnoposljedičnu i vremensku povezanost događaja u priči)

11. LIKOVNA KULTURA Nastavno područje - SLIKANJE T2-BOJA - Kontrast svjetlo - tamno (Ključni pojmovi: kontrast, suprotnost svjetlo - tamno, ton. Obrazovna postignuća: promatrati, uspoređivati i izražavati kontraste svijetlih i tamnih tonova boje.)

12. MATEMATIKA T23- Brojevi 1 i 0 u dijeljenju (Ključni pojmovi: brojevi 1 i 0 u dijeljenju. Obrazovna postignuća: razumjeti da je rezultat dijeljenja bilo kojega broja brojem 1 jednak tomu broju; razumjeti da 0 podijeljena brojem različitim od 0 daje 0 i da se 0 ne dijeli.)

13. ENGLESKI JEZIK T2- Moja obitelj - predstavljanje članova svoje uže i šire obitelji, izražavanje svojine (Ključne strukture i izričaji: my, your, his, her; This is my mum/dad/brother/uncle/aunt. I've got/I have... You've got/You have... S/he's got/S/he has...)

14. GLAZBENA KULTURA Nastavno područje - SLUŠANJE Skladba: Leopold Mozart- Dječja simfonija (svi stavci, ali pojedinačno) (Ključni pojmovi: pojedina glazbala, solist, dirigent, skladatelj. Obrazovna postignuća: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj). )

15. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Kolutanja 11. Kolut natrag niz kosinu 12. Kolut naprijed (Ključni pojmovi: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre. Obrazovna postignuća: Usvojiti na viπoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja zbog primjene u svakodnevnom životu.)

16. PPRIRODA I DRUŠTVO T7-Upoznajmo svoje mjesto (Ključni pojmovi: srediŠte mjesta (sela, grada). Obrazovna postignuća: upoznati značajne građevine u blizini škole.) T8-Moj zavičaj (Ključni pojmovi: zavičaj. Obrazovna postignuća: upoznati zavičaj u kojem učenik živi; zamjećivati posebnosti svojega zavičaja: izgled, biljke, životinje (domaće životinje, divlje životinje), djelatnost ljudi.)

17. ŠKOLA U PRIRODI Obići okolicu škole, najvažnije ustanove u blizini, tko se sve nalazi u ustanovama i sl. Obratiti pozornost i na promjene u prirodi (zima je, rastu samo određene biljke, primjetiti koje životinje borave u zavičaju za vrijeme zime...)

18. HRVATSKI JEZIK Nastavno područje - JEZIK T2 - Veliko početno slovo (Ključni pojmovi: imena, veliko početno slovo. Obrazovna postignuća: naučiti pisati veliko početno slovo u imenima s kojima učenik dolazi u doticaj (jednočlanima i viπečlanima), imenima ulica i trgova te naseljenih mjesta. Nastavno područje - JEZIČNO IZRAŽAVANJE T6-Izvješćivanje o obavljenome zadatku (Ključni pojmovi: izvješćivanje. Obrazovna postignuća: izvještavati o zadatku, obavljenome ili onome koji će se tek obaviti, držeći se kronološkoga slijeda događaja.)

19. LIKOVNA KULTURA Nastavno područje - Oblikovanje na plohi - crtanje T1 - TOČKA I CRTA - Gradbene (strukturne) i obrisne (konturne) crte (Ključni pojmovi: gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta. Obrazovna postignuća: stvarati gradbenim i obrisnim crtama; razlikovati gradbene i obrisne crte.) Nastavno područje - Primijenjeno oblikovanje - dizajn T2- PLOHA - Fotografija (Ključni pojmovi: fotografija, fotograf. Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati uporabu fotografije.)

20. MATEMATIKA T11-Dužina kao spojnica dviju različitih točaka (Ključni pojmovi: točka, dužina. Obrazovna postignuća: nacrtati i imenovati dužinu te označiti krajnje točke; razlikovati točke koje pripadaju ili ne pripadaju dužini.) T12 - . Stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta (Ključni pojmovi: stranica kvadrata, stranica pravokutnika, stranica trokuta. Obrazovna postignuća: označiti stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta kao dužine.)

21. ENGLESKI JEZIK T1- Pozdravi i oslovljavanje - pozdravljanje pri dolasku i odlasku na formalnoj i neformalnoj razini, predstavljanje i oslovljavanje odraslih (Ključne strukture i izričaji: Hello! Hi! Good morning/afternoon/evening! Good bye/night! Mr/Mrs /Miss White. What's your name? I'm... )

22. GLAZBENA KULTURA Nastavno područje - SVIRANJE sviranje ritma - ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama sviranje doba - sviranje doba kao pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama (Ključni pojmovi: nazivi ritamskih udaraljki kojima sviramo. Obrazovna postignuća: svirati i razlikovati ritam i dobe obrađenih brojalica i pjesama)

23. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Skakanja 5. Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima 6. Skok u daljinu iz zalet