Лінгвокраїнознавство країн Близького Сходу та Північної Африки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лінгвокраїнознавство країн Близького Сходу та Північної Африки by Mind Map: Лінгвокраїнознавство країн Близького Сходу та Північної Африки

1. Знайомство з країнами Арабського світу

1.1. Лекція

1.1.1. Араби. Перше знайомство

1.1.2. Історичні памятки

1.1.3. Короткий екскурс у сьогодення

1.2. Тест на перевірку засвоєння дат та термінологі

1.3. Завдання. Робота з контурними електронними картами

1.4. Джерела

1.4.1. основні

1.4.2. додаткові

1.5. Форум

2. Становлення та розвиток деражавності арабів

2.1. Лекція

2.1.1. Соціокультурні риси арабських племен

2.1.2. Особливості побуту південних арабських племен

2.1.3. Характеристика північних племен

2.1.4. Втрата етнічних рис

2.2. Тест на перевірку засвоєння історичних фактів

2.3. Завдання. Здійсніть класифікацію арабських плен

2.4. Завдання. Порівняльний опис побуту племен

2.5. Джерела

2.5.1. основні

2.5.2. додаткові

2.6. Форум

3. Релігійні уявлення доевніх арабів

3.1. Лекція

3.1.1. Релігійні уявлення доевніх арабів

3.1.2. Древньоарабські уявлення про демонічні сили

3.1.3. Уявлення древніх арабів про потойбічний світ

3.2. Тест на перевірку засвоєння термінології та релігійних уявлень

3.3. Завдання. Виявити та описати паралелі християнських та ісламських вірувань

3.4. Джерела

3.4.1. основні

3.4.2. додаткові

3.5. Форум

4. Раннє сереньовіччя. Іслам

4.1. Лекція

4.1.1. Релігійне різномаїття

4.1.2. Спорудження Кааби

4.2. Тест на перевірку засвоєння історичних фактів

4.3. Завдання. Позначте на карті політичні та племінні центри Аравійського п-ва та племінні центри у VI-VII ст.

4.4. Форум

4.5. Джерела

4.5.1. основні

4.5.2. додаткові

5. Додаткові інформаційні матеріали

5.1. Відео

5.2. Карти

5.3. Посилання

5.4. Глосарій

6. Постать Пророка Мухаммада в історичному контексті

6.1. Лекція

6.1.1. Родина Пророка

6.1.2. Перші проповіді

6.1.3. Мухаммад у Меці

6.2. Тест на перевірку засвоєння історичних фактів, релігійних уявлень

6.3. Завдання. Сформулюйте постулати нової релігії

6.4. Словник

6.5. Форум

7. Коран – священна книга мусульман

7.1. Лекція

7.1.1. Кодифікація Корану

7.1.2. Переклад Корануі

7.2. Тест на перевірку знання етапів кодифікації Корану

7.3. Завдання. Спробуйте перекласти запропоновані сури, що відкривають книги

7.4. Словник

7.5. Форум