Математика

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Математика by Mind Map: Математика

1. Розв'язування рівнянь

1.1. Х+2=5

1.2. Х=5-2

1.3. Х=3

2. Натуральні числа

2.1. Натура́льні чи́сла — числа, що виникають природним чином при лічбі

2.2. Це числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2.3. Нуль не відноситься до натуральних чисел.

3. Подібності трикутників (ознаки)

3.1. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні.

3.1.1. Top Priorities

3.1.2. Medium Priorities

3.1.3. Low Priorities

3.2. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого трикутника і кути, утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні.

3.2.1. Top Priorities

3.2.2. Medium Priorities

3.2.3. Low Priorities

3.3. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники подібні.

4. Площі фігур

4.1. S=ab

4.2. S=absina

4.3. S=pr