LUOTI - oppilaitosjohdon täydennyskoulutus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LUOTI - oppilaitosjohdon täydennyskoulutus by Mind Map: LUOTI - oppilaitosjohdon täydennyskoulutus

1. Asiantuntijuus, yksilön taidot (2 kouluttajaa)

1.1. Tieto- ja viestintätekniikka osana ammattitaitoa

1.2. Oman osaamisen kehittäminen

2. Työskentelyn suunnittelu (1 kouluttaja)

2.1. Projektimuotoinen työskentely

2.2. Ajanhallinta

3. TVT-/some-osaaminen (2 kouluttajaa)

3.1. Viestinnän ja yhteistoiminnan ympäristöt - uudet viestinnään teknologiat

3.2. Tiedon julkaiseminen (julkaisujärjestelmät, organisaatiokohtaiset käytännöt, sosiaalisen median julkaisukanavat)

3.3. Etäopetus- ja verkkokokousteknologiat

4. Yhteisö, vuorovaikutus (2 kouluttajaa)

4.1. Viestintäkulttuuri ja vuorovaikutus työssä

4.2. Tiedon tuottaminen ja uuden tiedon merkitys

4.3. Tiedon hallinta ja varastointi työyhteisössä

5. Työympäristö, henkinen ja fyysinen (2 kouluttajaa)

5.1. Työ ja tietoyhteiskunta

5.2. Sulautuva teknologia, laite- ja kalustehankinnat

5.3. Hyvinvointi työyhteisössä

6. Säännöt (2 kouluttajaa)

6.1. Pelisäännöt ja lainsäädäntö, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet tietotyössä

6.2. Tiedon käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet

7. Tietoturva (1 kouluttaja)

7.1. Tietoturvariskit ja niiden tunnistaminen

7.2. Tietoturvariskeiltä suojautuminen

8. Vanha sisältösuunnitelma

8.1. Päivä 1: tieto- ja viestintätekniikan hankinta ja käyttöönotto oppilaitoksissa (koulun sisäinen toimintakulttuuri)

8.1.1. Tieto- ja viestintätekniikka osana ammattitaitoa

8.1.2. Sulautuva teknologia, laite- ja kalustehankinnat

8.1.3. Oman osaamisen kehittäminen

8.1.4. Hyvinvointi työyhteisössä

8.1.5. Viestintäkulttuuri ja vuorovaikutus työssä

8.1.6. Ajanhallinta

8.1.7. Tiedon hallinta ja varastointi työyhteisössä

8.2. Päivä 2: etäopetus ja verkkokoukset (luokan ja opetuksen toimintakulttuuri)

8.2.1. Etäopetus- ja verkkokokousteknologiat

8.2.2. Projektimuotoinen työskentely

8.2.3. Pelisäännöt ja lainsäädäntö, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet tietotyössä

8.2.4. Viestinnän ja yhteistoiminnan ympäristöt - uudet viestinnään teknologiat

8.2.5. Tiedon tuottaminen ja uuden tiedon merkitys

8.3. Päivä 3: tiedotus ja viestintä uudella teknologialla ja sosiaalisessa mediassa (koulun ja sidosryhmien välinen toimintakulttuuri)

8.3.1. Työ ja tietoyhteiskunta

8.3.2. Tiedon julkaiseminen (julkaisujärjestelmät, organisaatiokohtaiset käytännöt, sosiaalisen median julkaisukanavat)

8.3.3. Tiedon käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet

8.3.4. Tietoturvariskit ja niiden tunnistaminen

8.3.5. Tietoturvariskeiltä suojautuminen