Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LUOTI - oppilaitosjohdon täydennyskoulutus by Mind Map: LUOTI - oppilaitosjohdon täydennyskoulutus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

LUOTI - oppilaitosjohdon täydennyskoulutus

Asiantuntijuus, yksilön taidot (2 kouluttajaa)

Tieto- ja viestintätekniikka osana ammattitaitoa

Oman osaamisen kehittäminen

Työskentelyn suunnittelu (1 kouluttaja)

Projektimuotoinen työskentely

Ajanhallinta

TVT-/some-osaaminen (2 kouluttajaa)

Viestinnän ja yhteistoiminnan ympäristöt - uudet viestinnään teknologiat

Tiedon julkaiseminen (julkaisujärjestelmät, organisaatiokohtaiset käytännöt, sosiaalisen median julkaisukanavat)

Etäopetus- ja verkkokokousteknologiat

Yhteisö, vuorovaikutus (2 kouluttajaa)

Viestintäkulttuuri ja vuorovaikutus työssä

Tiedon tuottaminen ja uuden tiedon merkitys

Tiedon hallinta ja varastointi työyhteisössä

Työympäristö, henkinen ja fyysinen (2 kouluttajaa)

Työ ja tietoyhteiskunta

Sulautuva teknologia, laite- ja kalustehankinnat

Hyvinvointi työyhteisössä

Säännöt (2 kouluttajaa)

Pelisäännöt ja lainsäädäntö, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet tietotyössä

Tiedon käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet

Tietoturva (1 kouluttaja)

Tietoturvariskit ja niiden tunnistaminen

Tietoturvariskeiltä suojautuminen

Vanha sisältösuunnitelma

Päivä 1: tieto- ja viestintätekniikan hankinta ja käyttöönotto oppilaitoksissa (koulun sisäinen toimintakulttuuri)

Päivä 2: etäopetus ja verkkokoukset (luokan ja opetuksen toimintakulttuuri)

Päivä 3: tiedotus ja viestintä uudella teknologialla ja sosiaalisessa mediassa (koulun ja sidosryhmien välinen toimintakulttuuri)