Revart

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Revart by Mind Map: Revart

1. Recursos

1.1. Recolzament econòmic

1.2. Treballadors

1.3. Material i eines

1.4. Marqueting

1.4.1. Cartells publicitaris

1.4.2. Anuncis radio

1.4.3. Anuncis televisió

1.4.4. Xarxes socials

2. Vista

2.1. Que es el que farem

2.2. Que es el que no farem

3. Personal

3.1. Treballadors

3.1.1. Relació horari-sou

3.1.2. Puntualitat

3.1.3. Responsabilitat

3.2. Director

3.2.1. Responsable

3.2.2. Just

3.2.3. Imparcial

4. Limitacions

4.1. Presupostos

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Temps límit

4.3. Requeriments

5. En resum

5.1. Motivacions

5.2. Metes

5.3. Objectius