Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Redesigning a Learning and Assessment Environment: The Influence On Students' Perceptions of Assessment Demands And Their Learning Strategies (Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006) by Mind Map: Redesigning a Learning and Assessment Environment: The Influence On Students' Perceptions of Assessment Demands And Their Learning Strategies (Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Redesigning a Learning and Assessment Environment: The Influence On Students' Perceptions of Assessment Demands And Their Learning Strategies (Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006)

04. Resultaten

Alleen de 'paired cases' worden meegewogen

hoofddoel analyse resultaten

1. Studenten in de ABL module adopteren een meer diep leren strategie en minder een oppervlakte leren strategie dan studenten in de PBL module.

2. Er waren geen verschillen tussen deze twee groepen als het gaat om intentionele leerstrategieen en hun percepties van de assessment-eisen

3. Voor de ABL en de PBL module is er een duidelijke positieve correlatie tussen de intentionele leerstrategie, de daadwerkelijk toegepaste leerstrategie en hun perceptie van de assessment eisen

4. Ondanks een sterke correlatie tussen daadwerkelijk toegepaste diep leren strategie en de 'diepe' percepties van de assessment eisen van studenten, bestaat er een zwakkere associatie tussen de intentionele diep leren strategie en de de diepere percepties van de assessment.

5. Correlatie met de daadwerkelijk toegepaste oppervlakte leren leerstrategie en oppervlakte benadering van de assessment eisen is zeer laag tot verwaarloosbaar.

00. Abstract

doel

resultaat

01. Introduction

In veranderende samenleving meer behoefte aan kritische, probleemoplossende, zelf-regulerende competenties

assessment methodiek

02. Students' Perception of the Assessment Demands and their Study Approaches

Vier studies in afgelopen decennia die empirisch bewijs hebben aangedragen voor de relatie tussen de percepties van studenten wat betreft de vereisten van de assessment en hun leerstrategieen

Doel van onderzoek

03. Method

Deelnemers

Module International Business Strategy

Instrumenten

Procedure

Methode van analyse

05. Discussion and conclusion

Waarom zetten studenten in de PBL module meer oppervlakte leren strategieen in dan de studenten in de ABL module?

Waarom was er geen verschil in de percepties van de assessment eisen tussen de studenten in de PBL-module en de studenten van de ABL-modue?

Je moet voorzichtig zijn in het interpreteren van de patronen in termen van causaal verband en het inzetten van strategieen door studenten.

06. Implications for Educational Practice

De bevindingen wijzen er op dat ondanks dat assessment het leren stuurt, het mechanisme veel complexer is dan gedacht.

Hoe kun je als docent, terwijl je assessment taken meer richting dieper leren brengt, je studenten ondersteunen in het aanpassen van hun leerstrategieen?