PRIRODA I DRUŠTVO T17 DAN, DOBA DANA KP: dan, doba dana OP: razlikovati doba dana; snalaziti se ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIRODA I DRUŠTVO T17 DAN, DOBA DANA KP: dan, doba dana OP: razlikovati doba dana; snalaziti se u vremenu (odrediti i imenovati jutro, prije podne, podne, poslijepodne, večer, noć by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO  T17 DAN, DOBA DANA KP: dan, doba dana OP: razlikovati doba dana; snalaziti se u vremenu (odrediti i imenovati jutro, prije podne, podne, poslijepodne, večer, noć

1. PRIRODA I DRUŠTVO T18 DANI U TJEDNU KP: tjedan OP: imenovati pravim redosljedom sve dane u tjednu; naučiti da je tjedan razdoblje od sedam dana

2. HRVATSKI JEZIK J: T4 INTERPUNKCIJA KP: kraj rečenice, točka, upitnik, uskličnik OP: označiti kraj izjavne rečenice točkom; rabiti upitnik na kraju jednostavne upitne i na kraju usklične rečenice JI: T2 POSTAVLJANJE PITANJA I DAVANJE ODGOVORA (RAZGOVOR) KP: razgovor, pitanje, odgovor OP: poštivati pravila pristojnog razgovaranja (komuniciranja); znati oblikovati pitanje i oblikovati odgovor Razgovor, pitanja i odgovori na temu dana i doba dana K: T3 LIK KP: lik OP: zamijetiti i međusobno razlikovati likove u priči; zapaziti osnovne etičke osobine: dobar, loš NN "Veliki dan za malog puža" - obrada teksta UVOD U LEKTIRU: Grigor Vitez "A zašto ne"

3. LIKOVNA KULTURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE T2 BOJA - tonovi boje KP: svjetlina boje, miješanje boja, mrlja, potez OP: vizualno razlikovati i rabiti tonove boja; miješanjem s bijelom i crnom dobiti svjetliju i tamniju boju Slikanje dana ili noći akvarelom

4. GLAZBENA KULTURA 1. PJEVANJE Pjesma: Janez Bitenc "Mlinar Mišo" KP: dječja pjesma (umjetnička) OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama; participirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona (viši i niži ton) pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno) 3. SLUŠANJE GLAZBE Baptiste Lully "Dok mjesec sja" (dječji zbor) KP: skladba, zbor, glazbala OP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (percipirati izvodilački sastav, tempo, dinamiku, ugođaj)

5. MATEMATIKA T2 RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE KP: ravna ploha, zakrivljena ploha OP: razlikovati ravne plohe od zakrivljenih

6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 5. PENJANJA I PUZANJA 14. puzanje i provlačenje na različite načine 15. Penjanje i silaženje po švedskim ljestvama KP: bacanja, hvatanja, kolutanja, igre OP: usavršiti biotička motorička znanja (hodanja, trčanja, skakanja itd.) u ovoj dobi ima posebno značenje za slobodno vrijeme učenika, urgentne situacije, kao i za vrhunsko športsko stvaralaštvo.

7. 1. RAZRED SVIBANJ 2019. HJ= 22 LK= 4 GK= 4 MAT= 18 PID= 9 TZK= 14

8. HRVATSKI JEZIK J: T4 INTERPUNKCIJA KP: kraj rečenice, točka, upitnik, uskličnik OP: označiti kraj izjavne rečenice točkom; rabiti upitnik na kraju jednostavne upitne i na kraju usklične rečenice JI: T2 POSTAVLJANJE PITANJA I DAVANJE ODGOVORA (RAZGOVOR) KP: razgovor, pitanje, odgovor OP: poštivati pravila pristojnog razgovaranja (komuniciranja); znati oblikovati pitanje i oblikovati odgovor Razgovor, pitanja i odgovori na temu "Dani u tjednu" JI: T9 PISANJE - POŠTIVANJE PRAVOPISNE NORME KP: veliko slovo na početku rečenice, točka, upitnik, uskličnik OP: slušanjem određivati rečenične granice i pisati ih u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi. Vježbanje pisanja na temu "Dani u tjednu" K: T4 LUTKARSKI IGROKAZ KP: igrokaz, pozornica, gledalište OP: spoznati i doživjeti (percepcija) kraće igrokaze, stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici Održavanje učeničkog igrokaza "Dani u tjednu" (7 učenika = 7 dana)

9. LIKOVNA KULURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE T3 PLOHA - Geometrijski i slobodni likovi KP: geometrijski lik, slobodni lik. OP: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima. Oslikavanje svog najdražeg dana u tjednu geometrijskim ili slobodnim likova

10. GLAZBENA KULTURA 1. PJEVANJE Pjesma: Milan Majer "Ale, bale, biri" KP: dječja pjesma (umjetnička) OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama; participirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona (viši i niži ton) pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno) 2. SVIRANJE Sviranje ritma -ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama Sviranje doba - ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama KP: brojalica, ritam, dobe, nazivi ritamskih udaraljki kojima sviramo OP: izvoditi ritam i dobe jednostavnijih pjesama i brojalica

11. MATEMATIKA T2 RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE KP: ravna ploha, zakrivljena ploha OP: razlikovati ravne plohe od zakrivljenih T1 TIJELA U PROSTORU KP: kugla, valjak, kvadar, kocka, piramida OP: prepoznati i imenovati kuglu, valjak, kocku, kvadar i piramidu među predmetima iz neposredne okoline, na modelima geometrijskih tijela i na ilustracijama

12. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 8. Igre 22. Elementarna igra bez pomagala 23. štafetna igra bez pomagala KP: bacanja, hvatanja, kolutanja, igre. OP: usavršiti biotička motorička znanja (hodanja, trčanja, skakanja itd.) u ovoj dobi ima posebno značenje za slobodno vrijeme učenika, urgentne situacije, kao i za vrhunsko športsko stvaralaštvo. Primijeniti elementarne i štafetne igre kao čimbenik socijalizacije i homogenizacije djece u razredu, pri čemu njihovo usvajanje postaje izvorom kvalitetnijeg osmišljavanja slobodnoga vremena tijekom cijeloga života.

13. PRIRODA I DRUŠTVO T19 JUČER, DANAS, SUTRA KP: jučer, danas, sutra OP: pravilno primjenjivati pojmove jučer, danas, sutra

14. HRVATSKI JEZIK JI: T9 PISANJE - POŠTIVANJE PRAVOPISNE NORME KP: veliko slovo na početku rečenice, točka, upitnik, uskličnik OP: slušanjem određivati rečenične granice i pisati ih u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi. Vježbanje pisanje na temu "Jučer, danas, sutra" K: T4 LUTKARSKI IGROKAZ KP: igrokaz, pozornica, gledalište OP: spoznati i doživjeti (percepcija) kraće igrokaze, stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici MK: T2 LUTKARSKA PREDSTAVA KP: lutka, lutkarska predstava OP: doživjeti lutkarsku predstavu; navesti glavne likove; oživjeti scensku lutku; izvesti kreći ulomak igrokaza Igrokaz učenika uz pomoć lutkica bake, majke i kćeri pod naslovom "Jučer, danas, sutra"

15. LIKOVNA KULTURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE T3 PLOHA - Geometrijski i slobodni likovi KP: geometrijski lik, slobodni lik. OP: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima. Korištenjem geometrijskih i/ ili slobodnih likova naslikati realni ili imaginarni predmet iz prošlosti ili budućnosti

16. GLAZBENA KULTURA 4. ELEMENT GLAZBENE KREATIVNOSTI improvizacija ritma- slobodni improvizirani dijalozi glazbalima i glasom na temu "Jučer, danas, sutra" 4. ELEMENT GLAZBENE KREATIVNOSTI improvizacija pokretom - male dogovorom sastavljene glazbene igre uz pokret na pjesme "Mlinar Mišo" i "Ale, bale, biri" KP: kreativnost, pokret, zvuk OP: izmišljati male ritamske/ melodijske cjeline, realizirati ih glasom, udaraljkama i okretom; obilježavati pojedine riječi i fraze zvukom nekih glazbala prema izboru učenika

17. MATEMATIKA T1 TIJELA U PROSTORU KP: kugla, valjak, kvadar, kocka, piramida OP: prepoznati i imenovati kuglu, valjak, kocku, kvadar i piramidu među predmetima iz neposredne okoline, na modelima geometrijskih tijela i na ilustracijama

18. TJELESNO ZDRAVSTVENA KULTURA 8. Ritmičke strukture 20. Hodanja i trčanja uz glazbenu pratnju KP: bacanja, hvatanja, kolutanja, igre. OP: usavršiti biotička motorička znanja (hodanja, trčanja, skakanja itd.) u ovoj dobi ima posebno značenje za slobodno vrijeme učenika, urgentne situacije, kao i za vrhunsko športsko stvaralaštvo. Hodanje i trčanje uz glazbenu pratnju ranije obrađenih pjesama

19. Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji 15. svibnja - druženje s roditeljima u prostorima škole

20. Terenska nastava - posjet lutkarskom kazalištu - učenici gledaju predstavu - "Pepičine priče iz davnine"

21. Gost predavač - mlinar Pero iz obližnjeg sela

22. ISHODI UČENJA ZA HRVATSKI JEZIK: 1. Učenik će moći pravilno koristiti interpunkcijske znakove 2. Učenik će moći dati primjer upitne i usklične rečenice 3. Učenik će moći razlikovati likove u priči 4. Učenik će moći prepoznati lutkarski igrokaz 5. Učenik će moći komentirati viđenu lutkarsku predstavu

23. ISHODI UČENJA ZA MATEMATIKU: 1. Učenik će moći razlikovati ravne od zakrivljenih ploha 2. učenik će moći prepoznati ravnu i zakrivljenu plohu 3. Učenik će moći imenovati geometrijska tijela 4. Učenik će moći usporediti geometrijska tijela i predmete iz svoje okoline 5. Učenik će moći opisati geometrijska tijela

24. ISHODI UČENJA ZA TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU: 1. Učenik će moći razviti vještinu puzanja i provlačenja te penjanja i spuštanja na švedskim ljestvama 2. Učenik će moći poduprijeti ostale učenike svoje ili tuđe ekipe prilikom štafetnih igara bez pomagala 3. Učenik će moći pravilno upravljati svojim tijelom tijekom hodanja i trčanja uz pratnju glazbe 4. Učenik će moći demonstrirati puzanje i provlačenje te penjanje i spuštanje na švedskim ljestvama 5. Učenik će moći primijeniti pravila elementarnih igara u izvođenju igre

25. ISHODI UČENJA ZA GLAZBENU KULTURU: 1. Učenik će moći prepoznati skladbu koju je slušao na satu 2. Učenik će moći izvesti obrađene pjesme 3. Učenik će moći prilagoditi ritam riječima pjesme 4. Učenik će moći razlikovati ritam od dobe 5. Učenik će moći kreirati kratke glazbene igre uz pokret na određenu glazbu

26. ISHODI UČENJA ZA LIKOVNU KULTURU: 1. Učenik će moći poredati tonove od tamnijih ka svjetlijim i obrnuto 2. Učenik će moći grupirati hladne i tople tonove 3. Učenik će moći nacrtati geometrijske i slobodne likove 4. Učenik će moći skicirati geometrijske likove 5. Učenik će moći rukovati slikarskim priborom

27. ISHODI UČENJA ZA PRIRODU I DRUŠTVO: 1. Učenik će moći nabrojati dane u tjednu točnim redoslijedom 2. Učenik će moći navesti doba dana 3. Učenik će moći razlikovati pojmove jučer, danas, sutra 4. Učenik će moći izreći definiciju tjedna 5. Učenik će moći opisati karakteristične događaje kroz različita razdoblja dana