PRIRODA I DRUŠTVO ZDRAVA PREHRANA KP: zdrava, prehrana OP: naučiti koja je hrana zdrava, u...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRIRODA I DRUŠTVO ZDRAVA PREHRANA KP: zdrava, prehrana OP: naučiti koja je hrana zdrava, uočiti važnost zdrave prehrane MEĐUPREDMETNA TEMA: osobni razvoj (poraditi na poboljšanju svoga tijela i prehrane) by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO    ZDRAVA PREHRANA    KP: zdrava, prehrana  OP: naučiti koja je hrana zdrava, uočiti važnost zdrave prehrane  MEĐUPREDMETNA TEMA: osobni razvoj (poraditi na poboljšanju svoga tijela i prehrane)

1. HRVATSKI JEZIK JEZIK: imenice (2 sata) KP: vrste riječi, muški rod, ženski rod, srednji rod OP: odrediti imenice kao vrstu riječi; razlikovati muški, ženski i srednji rod, jedninu i množinu imenica JEZIČNO IZRAŽAVANJE: opisivanje (2 sata) KP: stvaran opis, slikovit opis OP: razlikovati stvaran i slikovit opis; opisivati prema planu (usmeno i pisano); opisati hranu koja pripada zdravoj prehrani (Zašto je baš ta hrana zdrava? Što ju čini zdravom?) KNJIŽEVNOST: vidni i slušni doživljaj (2 sata) KP: vidni i slušni doživljaj OP: primati (recepcija) prozne i poetske tekstove u cjelini i pojedine pjesničke slike primjerene učeniku; zamijetiti i izdvojiti vidne i slušne pjesničke slike UVOD U LEKTIRU: Astrid Lindgren: "Pipi Duga Čarapa" (2 sata)

2. MATEMATIKA TROKUT (6 sati) KP: trokut, vrhovi, stranice i kutevi trokuta OP: crtati trokut, istaknuti i označiti vrhove, stranice i kutove trokuta Nacrtati piramidu zdrave prehrane (trokut zdrave prehrane te uočiti njegove dijelove).

3. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA TRČANJA (2 sata) Ciklična kretanja različitim tempom do 4 minute. PENJANJA (2 sata) Penjanje po mornarskim ljestvama. KP: trčanje, penjanje OP: automatizirati ona motorička znanja koja su preduvjet za daljnje učenje složenijih nastavnih tema u predmetnoj nastavi

4. SAT RAZREDNIKA Izrada plakata na temu "Zdrava prehrana".

5. LIKOVNA KULTURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - slikanje (1 sat) BOJA - tonovi boje KP: svjetlina boje, miješanje boja, mrlja, potez OP: vizualno razlikovati i rabiti tonove boja; miješanjem s bijelom i crnom dobiti svjetliju i tamniju boju Slikanje zdrave hrane temperama (voće, povrće, žitarice itd.)

6. 4. RAZRED VELJAČA 2019. HRV= 20 LIK= 4 GLAZ= 4 MAT= 16 SRZ= 4 TZK= 8 PID= 12

7. HRVATSKI JEZIK JEZIK: upravni i neupravni govor (2 sata) KP: upravni i neupravni govor. OP: razlikovati upravni od neupravnog govora; služiti se upravnim i neupravnim govorom u govorenju i pisanju JEZIČNO IZRAŽAVANJE: rasprava (2 sata) KP: razgovor, pitanje, odgovor OP: poštivati pravila pristojnog razgovaranja (komuniciranja); znati oblikovati pitanje i oblikovati odgovor Razgovor, pitanja i odgovori na temu "Kako se mogu brinuti za svoje tijelo" KNJIŽEVNOST: lutkarski igrokaz (2 sata) KP: igrokaz, pozornica, gledalište OP: spoznati i doživjeti (percepcija) kraće igrokaze, stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici Održavanje učeničkog igrokaza: Sretno tijelo! (Što tijelo voli, što tijelo ne voli)

8. LIKOVNA KULURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE (1 sat) Geometrijski i slobodni likovi KP: geometrijski lik, slobodni lik OP: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima. Slikanje ljudskog tijela.

9. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE (1 sat) Pjesma: J. Kaplan: "Čestitke majčici" KP: dječja pjesma OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama; participirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona (viši i niži ton) pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno)

10. MATEMATIKA TIJELA U PROSTORU (5 sati) KP: kugla, valjak, kvadar, kocka, piramida OP: prepoznati i imenovati kuglu, valjak, kocku, kvadar i piramidu među predmetima iz neposredne okoline; razmisliti koji dijelovi tijela nalikuju na koji geometrijski lik

10.1. PRIRODA I DRUŠTVO ZAŠTITA TIJELA KP: zaštita, tijelo, sigurnost OP: uočiti važnost čuvanja samoga sebe/svojega tijela MEĐUPREDMETNA TEMA: zdravlje, sigurnost i zaštita (trebamo čuvati svoje zdravlje, svoje tijelo, dobro se brinuti o njemu jer naše je tijelo naš dom)

11. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Igre (2 sata) Štafetna igra bez pomagala KP: trčanje, igre OP: primijeniti elementarne i štafetne igre kao čimbenik socijalizacije i homogenizacije djece u razredu, pri čemu njihovo usvajanje postaje izvorom kvalitetnijeg osmišljavanja slobodnoga vremena tijekom cijeloga života

12. PRIRODA I DRUŠTVO MOJE TIJELO KP: tijelo, dijelovi tijela OP: spoznati svoje vlastito tijelo MEĐUPREDMETNA TEMA: učiti kako učiti (tijelo se sastoji od mnogo manjih dijelova koji je svaki za sebe bitan; ovdje je jako bitno znati kako učiti da bismo mogli te sve informacije pohraniti)

13. HRVATSKI JEZIK JEZIK: glagoli (3 sata) KP: glagoli OP: razlikovati glagole od drugih riječi u govorenju i pisanju, odrediti ih kao vrstu riječi; znati da glagolima iskazujemo tko radi, što radi ili što se događa JEZIČNO IZRAŽAVANJE: samostalno sastavljanje priče (3 sata) KP: sastavak, događaj, likovi OP: samostalno stvarati priču prema ponuđenom sažetku na temu Moje tijelo (vježbanje stvaralačkog pisanja)

14. LIKOVNA KULTURA OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE (2 sata) POVRŠINA- teksture, optičko mišljenje KP: mrlja, potez, raster, optičko miješanje boja OP: uočavati, istraživati i izražavati optičko miješanje boja točkama osnovnih boja

15. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE (1 sat) Pjesma: S. Mikac: "Sve bih dao kad bi znao" KP: dječja pjesma OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama; participirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona (viši i niži ton) pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno)

16. MATEMATIKA Pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem (5 sati) KP: pisano dijeljenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem OP: ovladati postupkom pisanoga dijeljenja viπeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem; rabiti vezu mnoæenja i dijeljenja.

17. TJELESNO ZDRAVSTVENA KULTURA Ritmičke i plesne strukture (2 sata) Narodni ples po izboru iz zavičajnoga kraja KP: ples, igre OP: usavršiti biotička motorička znanja Ples uz pratnju prethodno naučenih pjesmica.

18. GLAZBENA KULTURA PJEVANJE (1 sat) Pjesma: "U livadi pod jasenom" KP: dječja pjesma OP: izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama; participirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona (viši i niži ton) pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno) SLUŠANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE (1 sat) M. P. Musorgski: Slike s izložbe KP: skladba, zbor, glazbala OP: slušno percipirati glazbeno izražajne sastavnice skladbe (percipirati izvodilački sastav, tempo, dinamiku, ugođaj)