ตามใจแลกเงิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ตามใจแลกเงิน by Mind Map: ตามใจแลกเงิน

1. 1. ทฤษฎี

1.1. 1.1 แสงอินฟาเรด

1.1.1. ความหมายของแสงอินฟาเรด

1.1.2. การรับค่าของอินฟาเรด

1.2. 1.2 การทำงานของมอเตอร์

1.2.1. หลักการทำงานของมอเตอร์

1.2.2. การเชื่อมต่อ Servo

1.2.3. การตรวจการทำงานของมอเตอร์

1.3. 1.3 หลักการทำงานของเซนเตอร์

1.3.1. หน้าที่การทำงานของตัวเซนเซอร์

1.3.2. การเชื่อมต่อโค้ดกับตัวเซนเซอร์

1.3.3. การตรวจจับการทำงานของตัวเซนเซอร์

1.4. 1.4 การแปลงไฟ

1.4.1. ไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. 2. หลักการ

2.1. 2.1 การเขียนโปรแกรม

2.1.1. ติดตั้ง Arduino

2.1.2. ภาษาซี

2.2. 2.2 การตั้งค่า

2.2.1. การทำงานของ Servo

2.2.2. การทำงานของแสงอินฟาเรด

2.2.3. การทำงานของเซนเซอร์

2.3. 2.3 การต่อวงจร

2.3.1. การต่อวงจรแบบกระแสตรง

3. 3. เทคโนโลยี

3.1. จอ LCD

3.1.1. แสดงชนิดของธนบัตร เช่น 20 , 50 และ 100

4. 4. นวัตกรรม

4.1. ดัดแปลงจากตู้เติมเงินบุญเติมมาเป็นตู้แลกเหรียญ 1,5,10 บาท เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า นักศึกษา ที่อยู่อาศัยหอพักสามารถแลกเหรียญไว้ซักผ้าได้

5. 5. ผลงานที่เกี่ยวข้อง

5.1. ตู้เติมเงินบุญเติม

5.2. ตู้น้ำหยอดเหรียญ