Priroda i društvo T2 MOJA ŠKOLA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Priroda i društvo T2 MOJA ŠKOLA by Mind Map: Priroda i društvo  T2 MOJA ŠKOLA

1. HRVATSKI JEZIK

1.1. NP: Početno čitanje i pisanje T5 Početno pisanje pisanih slova (latinično pismo)

1.2. NP: Jezik T3 Rečenica

1.2.1. Vježba: Sastavljanje rečenica o školi

1.3. NP: Jezično izražavanje T2 Postavljanje pitanja i davanje odgovora (razgovor)

1.3.1. Vježba: Priprema razgovora sa školskim osobljem

1.4. NP: Književnost T4 Lutkarski igrokaz

1.4.1. Igrokaz "Ja sam teta čistačica"

1.5. NP: Medijska kultura T2 Lutkarska predstava

1.5.1. Učenici će izvesti lutkarsku predstavu "Moja škola" gdje će predstaviti zaposlenike škole

2. LIKOVNA KULTURA

2.1. NP: Oblikovanje na plohi - slikanje T3 Ploha - geometrijski i slobodni likovi

2.1.1. Vježba: Na osnovu tema iz predmeta matematike učenik će morati geometrijskim likovima prikazati odnose predmeta škole promatrane izvana

3. GLAZBENA KULTURA

3.1. PJEVANJE Mikac Stjepan, Prvoškolci

3.2. SLUŠANJE Gotovac Pero, En ten tini

4. MATEMATIKA

4.1. T5 Odnosi među predmetima

4.2. T6 Geometrijski likovi

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

5.1. C3 Bacanja i hvatanja

5.1.1. T8 Bacanje loptice u dalj s mjesta lijevom i desnom rukom

5.1.2. T9 Bacanje lakših lopti uvis na različite načine i hvatanje

5.1.3. T10 Bacanje lakših lopti o tlo na različite načine i hvatanje

6. SAT RAZREDNE NASTAVE

6.1. Učitelj će na satu razredne nastave učenike odvesti u obilazak škole te ih upoznati sa prostorijama i školskim osobljem (pitanja i odgovori - razgovor)

7. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

7.1. Upoznavanje sa okolinom škole i školskim dvorištem / igralištem

8. PRVI RAZRED TRAVANJ 2019. GODINA Hrvatski jezik: 20 sati Likovna kultura: 5 sati Glazbena kultura: 4 sata Matematika: 17 sati Priroda i društvo: 9 sati Tjelesna i zdravstvena kultura: 12 sati

9. Priroda i društvo T5 ČLANOVI OBITELJI

9.1. HRVATSKI JEZIK

9.1.1. NP: Početno čitanje i pisanje T5 Početno pisanje pisanih slova (latinično pismo)

9.1.2. NP: Jezik T5 Veliko početno slovo

9.1.2.1. Vježba: Ispisati imena članova svoje obitelji (veliko i malo slovo)

9.1.3. NP: Jezično izražavanje T8 Pisanje

9.1.3.1. Vježba: Kratki sastavak na temu "Moja obitelj"

9.1.4. NP: Književnost T1 Priča

9.1.4.1. Čitanje kratke priče "Moja obitelj"

9.1.5. NP: Književnost Lektira: Zvonimir Balog: Male priče o velikim slovima

9.1.6. NP: Medijska kultura T1 Animirani film

9.2. SAT RAZREDNE NASTAVE

9.2.1. Učitelj će učenike odvesti u školsku knjižnicu gdje će se prikazati film M. Jović i S. Fabrio: Pale sam na svijetu

9.3. LIKOVNA KULTURA

9.3.1. NP: Prostorno oblikovanje - modeliranje i građenje T2 Volumeni i masa u prostoru - geometrijska i slobodna tijela

9.3.1.1. Zadatak: Učenici će, koristeći se glinamolom / plastelinom, morati izraditi tijela članova svoje obitelji

9.4. GLAZBENA KULTURA

9.4.1. PJEVANJE Josip Kaplan: Čestitka majčici

9.4.2. SVIRANJE Sviranje doba - sviranje doba kao pratnja pjesmama

9.5. MATEMATIKA

9.5.1. T12 Brojevna crta

9.5.1.1. Domaći uradak: Na brojevnu crtu smjestiti članove obitelji s obzirom na njihovu dob.

9.5.2. Analiza domaćih uradaka

9.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

9.6.1. C5 PENJANJA I PUZANJA

9.6.1.1. T14 Puzanje i provlačenje na različite načine

9.6.1.2. T15 Penjanje i silaženje po švedskim ljestvama

9.7. RAZREDNI GOST: članovi obitelji

10. ISHODI UČENJA

10.1. PRIRODA I DRUŠTVO

10.1.1. imenovanje škole

10.1.2. identificiranje prostorija škole

10.1.3. sintetiziranje prostorija škole sa njihovim namjenama

10.1.4. prisjećanje prostorija te snalaženje

10.1.5. imenovanje školskih zaposlenika

10.2. HRVATSKI JEZIK

10.2.1. primjenjivanje pisanih slova

10.2.2. sintetiziranje riječi u rečenicu

10.2.3. izražavanje vlastitih pitanja u razgovoru

10.2.4. imenovanje lika

10.2.5. identificiranje igrokaza

10.3. LIKOVNA KULTURA

10.3.1. imenovanje geometrijskog lika

10.3.2. imenovanje slobodnog lika

10.3.3. sintetiziranje gradiva matematike o likovima sa likovnom kulturom

10.3.4. analiziranje - skiciranje geometrijskih likova

10.3.5. analiziranje - skiciranje slobodnih likova

10.4. GLAZBENA KULTURA

10.4.1. identificiranje dječje pjesme

10.4.2. analiziranje tonova

10.4.3. analiziranje smjera kretanja melodije

10.4.4. percipiranje sastavnica skladbe

10.4.5. sintetiziranje slušanja sa pjevanjem

10.5. MATEMATIKA

10.5.1. analiziranje odnosa među predmetima

10.5.2. identificiranje geometrijskih likova

10.5.3. razlikovanje geometrijskih likova

10.5.4. skiciranje likova

10.5.5. vrednovanje geometrijskog sadržaja

10.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

10.6.1. demonstracija hvatanja

10.6.2. demonstracija bacanja

10.6.3. primjenjivanje vježbi

10.6.4. sintetiziranje bacanja i hvatanja

10.6.5. uspješno prosuđivanje pada lopte

11. ISHODI UČENJA

11.1. PRIRODA I DRUŠTVO

11.1.1. identificiranje obitelji

11.1.2. imenovanje članova obitelji

11.1.3. sintetiziranje šire obitelji i uže

11.1.4. analiziranje obitelji

11.1.5. raščlanjivanje obiteljskog stabla

11.2. HRVATSKI JEZIK

11.2.1. prisjećanje naučenog prošlog gradiva

11.2.2. primjenjivanje pravila velikog i malog slova

11.2.3. analiziranje velikog i malog slova

11.2.4. samostalno oblikovanje kratke priče

11.2.5. razlikovanje lutkarskog filma od crtanog

11.3. LIKOVNA KULTURA

11.3.1. opažavanje geometrijskog tijela

11.3.2. identificiranje vrsta tijela

11.3.3. primjenjivanje oblika tijela

11.3.4. sintetiziranje volumena i mase

11.3.5. vrednovanje - mjerenje prostora

11.4. GLAZBENA KULTURA

11.4.1. imenovanje dječje pjesme

11.4.2. analiziranje tonova

11.4.3. identificiranje melodije

11.4.4. izvođenje ritmova

11.4.5. prepoznavanje doba

11.5. MATEMATIKA

11.5.1. identificiranje brojevne crte

11.5.2. analiziranje brojevne crte

11.5.3. sintetiziranje podataka sa brojevnom crtom

11.5.4. snalaženje na brojevnoj crti

11.5.5. vrednovanje brojevne crte

11.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

11.6.1. demonstracija kolutanja

11.6.2. demonstracija provlačenja

11.6.3. demonstracija puzanja

11.6.4. demonstracija penjanja

11.6.5. demonstracija silaženja

11.6.6. sintetiziranje vježbi sa stvarnim životom