Szociális életképesség iskolai megalapozása

rzt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szociális életképesség iskolai megalapozása by Mind Map: Szociális életképesség iskolai megalapozása

1. Társadalmi fejlődő képesség, fejlődési potenciál

2. Személyiség fejlődés MORALITÁS

3. Országok oktatási programjai

4. EU emberképe

5. Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés = Intellektuális-művelődési tevékenység megerősítése

6. Munkára nevelés (szellemi, fizikai, alkotó, közéleti)

7. Társadalmi jelentőség

8. Egyén szempontja

9. Munka, mint tevékenységi forma

10. Stabilizálja az életvezetést, konstruktivitás

11. v.ö. Tanulás

12. Cél: Iskola tevékenységrepertoárjának bővülése

13. Cél: tanulás megszerettetése

14. Eszköz: Oktatási folyamatok megfelelő szervezése

15. Gyakori visszajelzés

16. Segítségadás

17. Cél: Ismeretanyag szelekciója, gyakorlatiasabbá tétele

18. prioritások tisztásása

19. iskola tevékenységi kínálatának szélesítése

20. tevékenységi folyamatból, a feladatrendszerből senkit se lehessen kizárni

21. individuális, csoportos vagy projekt munkaforma

22. osztályzás, minősítés gyakoriságának csökkentése

23. Esetleges deficitek ellenőrzése, azok felzárkóztatása

24. Kényszerjelleg csökkentése fakultativitással és motiválással

25. Tömbösítés lehetőségének biztosítása

26. New node

27. Társas kapcsolatok SZOCIÁLIS ÉLETKÉPESSÉG

28. Felkészítés az egészséges életmódra

29. Destruktivitás

30. Konstruktivitás

31. Tevékenység: mozgás

32. Cél: mozgás megszerettetése

33. Modellek:

34. Testgyakorlás

35. Sportjáték

36. Merev, túlkövető

37. Sok kudarc

38. Mozgáskerülő gyerek

39. Differenciált, játékos, változatos

40. Jól motiváltság, nincs presszió

41. Mozgás szeretete