Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Szociális életképesség iskolai megalapozása by Mind Map: Szociális életképesség iskolai megalapozása
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Szociális életképesség iskolai megalapozása

Társadalmi fejlődő képesség, fejlődési potenciál

Társas kapcsolatok SZOCIÁLIS ÉLETKÉPESSÉG

Személyiség fejlődés MORALITÁS

Országok oktatási programjai

EU emberképe

Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés = Intellektuális-művelődési tevékenység megerősítése

Munkára nevelés (szellemi, fizikai, alkotó, közéleti)

Felkészítés az egészséges életmódra

Társadalmi jelentőség

Egyén szempontja

Munka, mint tevékenységi forma

Stabilizálja az életvezetést, konstruktivitás

v.ö. Tanulás

Destruktivitás

Konstruktivitás

Cél: Iskola tevékenységrepertoárjának bővülése

Tevékenység: mozgás

Cél: mozgás megszerettetése

Modellek:

Testgyakorlás

Sportjáték

Merev, túlkövető

Sok kudarc

Mozgáskerülő gyerek

Differenciált, játékos, változatos

Jól motiváltság, nincs presszió

Mozgás szeretete

Cél: tanulás megszerettetése

Eszköz: Oktatási folyamatok megfelelő szervezése

Gyakori visszajelzés

Segítségadás

Cél: Ismeretanyag szelekciója, gyakorlatiasabbá tétele

prioritások tisztásása

iskola tevékenységi kínálatának szélesítése

tevékenységi folyamatból, a feladatrendszerből senkit se lehessen kizárni

individuális, csoportos vagy projekt munkaforma

osztályzás, minősítés gyakoriságának csökkentése

Esetleges deficitek ellenőrzése, azok felzárkóztatása

Kényszerjelleg csökkentése fakultativitással és motiválással

Tömbösítés lehetőségének biztosítása

New node