Szociális életképesség iskolai megalapozása

rzt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szociális életképesség iskolai megalapozása by Mind Map: Szociális életképesség iskolai megalapozása

1. Társadalmi fejlődő képesség, fejlődési potenciál

2. Társas kapcsolatok SZOCIÁLIS ÉLETKÉPESSÉG

3. Személyiség fejlődés MORALITÁS

4. Országok oktatási programjai

5. EU emberképe

6. Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés = Intellektuális-művelődési tevékenység megerősítése

7. Munkára nevelés (szellemi, fizikai, alkotó, közéleti)

8. Felkészítés az egészséges életmódra

9. Társadalmi jelentőség

10. Egyén szempontja

11. Munka, mint tevékenységi forma

12. Stabilizálja az életvezetést, konstruktivitás

13. v.ö. Tanulás

14. Destruktivitás

15. Konstruktivitás

16. Cél: Iskola tevékenységrepertoárjának bővülése

17. Tevékenység: mozgás

18. Cél: mozgás megszerettetése

19. Modellek:

20. Testgyakorlás

21. Sportjáték

22. Merev, túlkövető

23. Sok kudarc

24. Mozgáskerülő gyerek

25. Differenciált, játékos, változatos

26. Jól motiváltság, nincs presszió

27. Mozgás szeretete

28. Cél: tanulás megszerettetése

29. Eszköz: Oktatási folyamatok megfelelő szervezése

30. Gyakori visszajelzés

31. Segítségadás

32. Cél: Ismeretanyag szelekciója, gyakorlatiasabbá tétele

33. prioritások tisztásása

34. iskola tevékenységi kínálatának szélesítése

35. tevékenységi folyamatból, a feladatrendszerből senkit se lehessen kizárni

36. individuális, csoportos vagy projekt munkaforma

37. osztályzás, minősítés gyakoriságának csökkentése

38. Esetleges deficitek ellenőrzése, azok felzárkóztatása

39. Kényszerjelleg csökkentése fakultativitással és motiválással

40. Tömbösítés lehetőségének biztosítása

41. New node