Воєнний комунізм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Воєнний комунізм by Mind Map: Воєнний комунізм

1. Повстанський рух проти політики більшовиків

1.1. Тамбовське повстання в 1921 році (використано хімічну зброю)

2. Глибока економічна криза

2.1. падіння сільськогосподарського вирбництва

2.2. падіння промислового виробництва

2.3. інфляція

3. Ідея відмови від капіталізму та швидкго революційного переходу до комунізму шляхом одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, підпорядкування суспільних інтересів державі.

4. Голод в 1921-22 роках

5. Що це?

5.1. Внутрішня політика більшовиків під час Громадянської війни в Росії

6. В яких роках існував?

6.1. 1918-1921 р.р.

7. Яка ціль цієї політики?

7.1. Утримання власної влади в країні для забезпечення Червоної Гвардії та Червоної армії продовольством, зброєю, одягом в умовах війни, відсутність легітимної політичної влади. недіяльність звичайних економічних механізмів керування економікою та сільськ. господарством.

8. Які установи та організації існували?

8.1. Совдеп

8.2. Тимчасовий уряд Росії

8.3. Комітет бідноти

9. Чи були збройні формування?

9.1. Червона Гвардія

9.1.1. більшовики

9.1.2. есери-максималісти

9.1.3. безпартійні робітники та службовці

10. Які значущі події можна виділити?

10.1. Лютнева революція

10.2. Жовтневий переворот

10.3. Корніловський заколот

10.4. П'ята Галицька битва

10.5. II Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів

10.6. Всеросійські установчі збори

10.7. Берестейський мир

11. Якою була політика воєнного комунізму в сільськ. господарстві?

11.1. • «продрозкладка» - вилучення «надлишків» продовольства в селян за принципом кругової поруки ( 85% продовольства) • створення комнезів та продовольчих загонів для збору продрозкладки • державна монополія на продаж і заготівлю хліба • колективізація сіл • створення радгоспів і комун

12. Яких персон часів воєнного комунізму можна назвати?

12.1. Князь Михайло Олександрович

12.2. В. І. Ленін

12.3. Князь Львов Георгій Євгенович

12.4. Керенський О. Ф.

12.5. Троцький Л. Д.

12.6. Зінов'єв Г. О.

12.7. Савінков Б. В.

13. Де існував?

13.1. Росія (з 1918 року)

13.2. Україна (з 1919 року)

14. Що було покладено в основу політики воєнного комунізму?

15. Якою була політика воєнного комунізму в промисловості?

15.1. • націоналізація промисловості • державний контроль над виробництвом • трудова повинність для чоловіків від 18 до 45 років • мілітаризація праці: табори примусової праці, заборонено самовільний перехід з однієї установи до іншої, паспорт замінено трудовою книжкою

16. Якою була політика воєнного комунізму в торгівлі й фінансах?

16.1. • заборона вільної торгівлі • «тверді» ціни на товари • Карткова система постачання продовольством за зрівняльним принципом • скасуваня плати за житло, комунальні послуги, транспорт

17. Які були методи впровадженя воєнного комунізму?

17.1. Червоний терор

17.2. Реквізиції

17.3. Конфіскація майна

18. Якими були результати політики воєнного комунізму?

19. Коли і де було прийнято рішення про припинення воєнного комунізму?

19.1. 21 березня 1921 року на 10 З'їзді РКП(б)