Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Proje by Mind Map: Proje

1. başlangıç modeli/noktası

1.1. ürün(ler) ile değer önerisini sahaya indirmek

1.1.1. ürünlerin geliştirilmesi

1.1.1.1. özellikler

1.1.1.1.1. bir asimetri yaratma/farkılılık

1.1.1.1.2. kendini geliştirme hedefi olanlar için bir değer üretme

1.1.1.1.3. görünür kılma; ulaşımını kolaylaştırma;

1.1.1.2. fikirler

1.1.1.2.1. devlet desteklerini finansal modelle perspektifi ile sunma

1.1.1.2.2. firma benchmarkları yaratma

1.1.1.2.3. farklı yatırım ortamları ile ilgili dosyalar

1.1.2. ürünlerin sahaya indirilmesi/iletişimi

1.2. online platform ile değer önerisine görünürlülük kazandırmak

1.2.1. platformun tasarlanması

1.2.2. platformun kimlik kazanması